Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Sissel Stavnes

Mob: 947 92 520

Marit Hegstad

Mob: 916 72 220

 

Kontortid: Mandag,
onsdag og torsdag
fra kl. 08.30-15.30
  Kontortid: Tirsdag og fredag
fra kl. 08.30-15.30
 

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste, underlagt Elevtjenesten ved skolen. Vi har taushetsplikt.

Vi jobber helsefremmende og forebyggende gjennom:

- Helseopplysning/undervisning (individuelt/grupper/klasser)
- Vaksinering
- MEST- prosjektet
- Individuelle samtaler ved helseutfordringer
        - Fysisk helse (f.eks søvn, kost, fys.akt)
        - Psykisk helse (prevensjon, seksualitet, graviditet, SOI-seksuelt overførbare
          infeksjoner)
        - Rusproblematikk
        - Psykososialt (vansker ift. skole, venner, kjæreste, hjemmeforhold, mobbesaker)
- Hjelpe eleven å kontakte fastlege eller andre ved behov
- Samarbeid med lærere/miljøarbeidere (veiledning/råd)
- Foreldresamarbeid når eleven ønsker det
- Samarbeid med skole ift. beredskapsplaner/systemarbeid
- Deltakelse i trivselstiltak/temadager etc. ved skolen
 Utskriftsvennlig versjon