Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Rådgivere

Rådgivere

Atle Valter Walvåg
RM og vg2 TIP

Tlf: 74 17 44 26
Mob: 922 09 603


Trude Lindset
ST

Tlf: 74 17 46 54
Mob: 482 34 571


Anne Brit Wilmann
MK og vg1 TIP

Tlf: 74 17 44 15
Mob: 482 36 395


Ingrid Due
HO

Tlf: 74 17 45 06
Mob: 954 31 079Rådgiverfunksjonen består i
- Karriereveiledning
- Sosialpedagogikk 


Rådgiveren
skal være en å snakke med
- Gir informasjon/rådgivning om utdanningsvalg
- Bistår med informasjon/hjelp til søknad om videre utdanning
- Svarer på spørsmål i forbindelse med skolegangen
- Kan gi råd og hjelp i spørsmål av mer personlig karakter
- Bistår med veiledning/samtaler med elever som ønsker råd vedrørende sosiale og/eller faglige spørsmål
- Initierer samarbeide med andre hjelpeinstanser som for eksempel PPT, helsesøster, BUP, Barne- og familietjenesten, DPS (distriktspsykiatrisk senter)
- Har deltakelse på møter vedrørende elevsaker (elev, kontaktlærer, foresatte, rådgiver)

 


Utskriftsvennlig versjon