Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)

 

Ann Elisabeth G. Skjønberg

Mob: 909 24 749

Grethe Okstad

Mob: 952 62 309

 
Anne-Marit Stokke

Mob: 952 62 321


   

PPT er en lovpålagt tjeneste. Trøndelag fylkeskommune har en egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater.
De ansatte er pedagogisk-psykologisk rådgivere og psykologer/ psykologspesialister.

- PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene. Elevene, foresatte og ansatte ved skolen kan ta kontakt.
- PPT kan være behjelpelig i saker som har betydning for opplæringssituasjonen, både fagvansker og personlige/sosiale problemer.
- PPT skal hjelpe skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.
- I tillegg foretar PPT utredninger og gir sakkyndige vurderinger.
- PPT kan henvise videre til andre instanser, dersom det skulle være behov for det.

PPT har taushetsplikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Utskriftsvennlig versjon