Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Tjenester > Elevtjenesten > Oppfølgingstjeneste (OT)

Oppfølgingstjeneste (OT)

Halvard Lohn    

Tlf: 74 17 44 82
Mob: 936 08 820                      

Ingrid Due

Tlf: 74 17 45 06
Mob: 954 31 079                              

Oppfølgingstjenesten er en veiledningstjeneste for ungdom med rett til videregående opplæring, som ikke går på fylkeskommunal skole eller i lære. Tjenesten gjelder til og med det året ungdommen er 21 år. OT samarbeider med andre fylkeskommunale instanser, og med kommunale og statlige samarbeidspartnere som NAV. Ansatte i OT har taushetsplikt.

Målgruppe for OT er all ungdom som:
- Ikke har søkt skoleplass
- Ikke har tatt imot skoleplass
- Avbryter opplæring i skole eller i bedrift
- Har tapt opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av kontrakt
- Ikke er i jobb 

Hva kan oppfølgingstjenesten gjøre for deg:
- Gi råd og hjelp ut ifra dine behov og interesser
- Informasjon om opplæring i skole/bedrift og arbeidsmarkedet forøvrig
- Veiledning om utdanning og yrke
- Bistå med å skaffe praksisplass eller arbeid

 


Utskriftsvennlig versjon