Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Tjenester > Elevtjenesten > NAV i skole

NAV i skole


Elena Johansen

Mob: 458 31 531

- Skal bidra til å motivere elever til deltakelse på samfunnsarenaer som gir opplevelse av mestring og tilhørighet.

- Hjelper med råd og veiledning innenfor områder som personlig økonomi, boligforhold og mer.

- Skal være et bindeledd mellom skolen og andre tjenester i og utenfor NAV når levekårsvansker (innenfor f.eks. hjemme– og familieforhold,nettverk) fører til problemer for den enkelte eleven.

- Kan bistå i målrettet samarbeid med skolen, Trøndelag fylkeskommune, opplæringskontorer, arbeidsmarkedet for å finne fram mest gunstige løsninger for alternative opplæringsformer.

- Skal bidra med informasjon/realitetsorientering om arbeidsmarkedet, jobbsøking og informasjon om NAV.

- Har tett samarbeid med Oppfølgingstjenesten.
Utskriftsvennlig versjon