Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Sart Intervensjon

Sart Intervensjon

I løpet av en skoledag vil Impure Company forsøke å komme under huden på arkitekturen, elevene og deres hverdag på Byåsen og Charlottenlund vgs. her i Trondheim.

I en skole plasserer og reorganiserer elever og ansatte seg konstant, både faglig og sosialt.

«Sart intervensjon» er et danseprosjekt som gjennom en uke av Bastardfestivalen vil besøke tre av byens videregående skoler. I løpet av en skole dag vil Impure Company ta for seg arkitekturen på de forskjellige stedene og presentere ulike strategier som vil resultere til bevegelse i skolelokalene gjennom ulike aktiviteter.Uten å skulle okkupere eller stenge av, men gjennom en transformasjon av friarealene på skoleområdet, vil kompaniet skape sanseopplevelser og invitere til dialog med elevene.

Sosiale hierarkier opptar oss, og vi ønsker å se nærmere på hvordan det fysiske rommet kan forandre eller understreke slike strukturer.

Sart intervensjon handler også om hvordan man gjennom et møte og dens ulikheter kan bli kjent med seg selv. Elevene vil bli deltakende tilskuere til hverandre og seg selv. I denne forestillingen er det ingen som er utenfor.

I forkant og underveis vil danserne samhandle med elevene på forskjellige poster i de store fellesarealene og gjennom medier som Instagram, Twitter og Facebook. Den «ferdige» dansen vil foregå både som en tilfeldig dans i rommet i midttimen samt gjennom kortere tidsrom fordelt gjennom hele skoledagen.

Hooman Sharifi er en av de mest sentrale koreografene innenfor norsk samtidsdans, og hans Impure Company har besøkt Teaterhuset Avant Garden flere ganger. Med utgangspunkt i tanken om at kunst er politikk, går samfunnsaktuelle problemstillinger og sosial bevissthet igjen som kjennetegn ved kompaniets arbeider.

«Sart Intervensjon» undersøker spenningen mellom romlige/arkitektoniske og sosiale strukturer i dagens videregående skole.

KONSEPT/IDÉ: Hooman Sharifi
AV OG MED, DANSERE: Matthew William Smith, Ida Gudbrandsen, Rikke Baewert, Loan Ha
KURATOR: Gry Ulfeng
STØTTET AV: Kulturrådet.

«Sart intervensjon» presenteres i samarbeid med DKS i Sør-Trøndelag. (Den kulturelle skolesekken)


Utskriftsvennlig versjon