Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Rusforebyggende arbeid på Byåsen videregående

Rusforebyggende arbeid på Byåsen videregående

 

En annerledes skoledag ventet VG1 elevene, vi skulle ha temadag og årets tema var knyttet opp til rusforebyggende arbeid. Dagen startet med foredrag i auditoriet av politiet, helsesøster og «kræsj-kurs» i movie-maker. Målsetning med dagen var å forsterke MOTs holdningsskapende arbeid: MOT til å si nei, MOT til å bry seg og MOT til å leve. Temadagen 2015 hadde rus som overbyggende tema og temaet kobles til kildekritikk, nettvett og digital dømmekraft.

 

Håvard Simonsen og Olav Skarsem fra avdeling vakt og beredskap delte sine erfaringer med hvordan uoverveide og dårlige valg kan gi fatale konsekvenser. Helsesøster ved skolen, Sissel Stavnes informerte elevene om alkoholens virkning og konsekvenser. I ungdomstiden begynner de fleste å drikke alkohol. I vår kultur er dette et symbol på at barndommen over. Men alkohol har også store negative helsemessige og sosiale konsekvenser av storforbruk og misbruk. Helsesøster kan være en god person å snakke med om uheldige situasjoner oppstår. Sosiale medier er en del av hverdagen og helsesøster kom inn på at flere av de sakene hun har jobbet med er filming og deling av en del av det som er vondt å ta innover seg etter en fest der alkoholbruk preger festen.

Olav Skarsem, som også er kjent fra «Nattpatruljen» gjorde inntrykk med sine historier fra virkeligheten. Nora Bakken og Trine Lyngvær Kuvene fra 1HO4 i god prat med politiet.

Det viktigste holdningsskapende arbeidet ble gjort i basisgruppene hvor elevene diskuterte ulike case og laget en digital fortelling som omhandlet rus knyttet opp til verdiene i MOT.

Ørjan Aashagen som engasjert kursholder i movie-maker

 

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon