Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Togprosjektet forbereder reunion

Togprosjektet forbereder reunionI 2018 er det 5 år siden Comenius prosjektet Train for Europe ble avsluttet. I dette prosjektet var det 25 skoler fra 23 ulike land som sammen skulle bygge et elekrisk modelltog. Byåsen videregående skole var en av dem.

Prosjektets formål var å lage et tog med en jernbanevogn fra hver skole som skulle være 300-400 mm lang og 100 mm bred. Hver vogn skulle symbolisere noe fra hvert land og hver enkelt skole. I samarbeid med de andre deltakerne ble det lagd 6 lokomotiv, skinnegang som var ca 6 meter i diameter og et elektronisk kart over Europa. Det ble gjennomført 6 prosjektmøter i Europa der elevene skulle designe og lage produksjonstegninger, mens selve produksjonen foregikk på hver enkelt skole.

Fra Byåsen videregående skole var dette et samarbeid mellom forskerlinja på Studiespesialisering og industriteknologi på teknikk- og industriell produksjon, og virket for å være en suksess både blant lærere og elever som var med i prosjektet.

Mange av deltakerne i prosjektet har fremdeles kontakt i dag, og de har nå begynt å se på muligheten for å planlegge en reunion.
En av deltakerne som arbeider for en reunion sier dette om prosjektet - " Comenius har vært med oss disse fem årene. Det er et prosjekt vi aldri kommer til å glemme. Det var en en-gang-i-livet-opplevelse, der mange av oss fikk nye vennskap og bekjentskaper. ".


Her kan du lese mer om prosjektet i en artikkel fra Trøndelags Europakontor.
Trykk på bilde for å se artikkelen.


Utskriftsvennlig versjon