Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Nyhetsarkiv > Par i hjerter

Par i hjerter

Helse og oppvekstfag ved Byåsen VGS har i samarbeid med Byåsens lokalavdeling i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke skapt prosjektet ”Par i Hjerter”. De har nå fått tildelt 445 000,- kr til gjennomføring av prosjektet over de to neste årene.


Glade representanter fra Byåsen VGS og LHL

Prosjektet har som mål å fremme helse og forebygge sykdom hos unge og voksne i bydelen. Dette skal de oppnå gjennom å skape en kurspakke for interesserte deltakere og hvor elevene både er deltakere og ressurser.

Fra høsten 2013 skal det arrangeres ukentlige aktiviteter som trim, månedlige kurskvelder om sunn matlaging, diskusjons-kafé og turer til kompetansesentra. Til slutt blir det en tur til et annet lokallag av LHL og dennes lokale videregående skole for å inspirere de til å bruke samarbeidsmodellen videre. I løpet av 2014 skal det også utvikles idéhefter som skal sørge for å bevare kunnskapen prosjektet samler.

Igjennom dette prosjektet håper de å hjelpe deltakerne til å ta bevisste livsstilsvalg i framtida og å få andre skoler til å samarbeide med sine lokale avdelinger av LHL. De håper også at prosjektet kan utvikle et samarbeid mellom videregående skole, helse- og oppvekstfag og LHL for å skape motivasjon og læring som kan føre til bedre helse.


Utskriftsvennlig versjon