Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Nyhetsarkiv > Nyhetsarkiv 2010 > Berørt av streik!

Berørt av streik!

(sist endret 8.06.10. kl 15.25)

Deler av Byåsen videregående skole er tatt ut i streik.

I forbindelse med årets lønnsoppgjør i offentlig sektor er det nå brudd i kommunesektoren. Deler av Byåsen videregående skole (97 personer) er nå rammet av streik.

Det er medlemmer som er organisert i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Universitet- og høyskoleutdannedes forening som ertatt ut.

 

Eksamen
Skriftlige eksamener vil gå som planlagt. [Se eksamensplan]

Forberedesesoppgaver til eksamener kan hentes utenfor informasjonen kl 09.00. Se eksamensplan.

Vi vil presisere at elevene skal forberede seg og møte på skolen for muntlig eksamen til avtalt tid. Dersom det fortsatt er streik vil dere få beskjed om avlysing ved planlagt eksamensstart.

Eksamen ved Fagskolen inklusive Verkstedledelse vil gå som normalt.
Fortløpende informasjon vil bli gitt etter hvert.

 

Undervisning
Ikke alle lærere er tatt ut i streik, og for lærere som er på skolen, vil undervisningen foregå som vanlig. Dette kunngjøres på skolens hjemmeside. (FOR ELEVER – PERIODEPLAN) Du kan også klikke på linken til periodeplanene under. De som ikke finner sine periodeplaner her vil bli varslet særskilt (eksempelvis STO og Fagskolen)

NB! Elever på ST følger tidligere utgitt plan for de siste skoledagene

[Klikk her for å gå til periodeplanene under en evt. streik] 

Vi ber om at elevene ved en eventuell streik holder seg oppdatert i media og på skolens hjemmeside. Streiken kan raskt bli avlyst, og da starter opplæringen igjen umiddelbart.


Annen informasjon
Helsesøster er også tatt ut i streik. Eventuelle henvendelser rettes til enhetsleder ved Barne- og familietjenesten telefon 41634488


Innlevering av bøker, annet lånt utstyr og PC
Alle må levere inn bøker og PC før skoleslutt, se egen tidsplan under. Planen skal følges selv om streiken fortsetter.

(Tidsplan for innlevering av bøker og PC) 

Hilsen

Knut Wold
Rektor


Utskriftsvennlig versjon