Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Nyhetsarkiv > Nyhetsarkiv 2010 > Karakteroppgjør

Karakteroppgjør

(Sist oppdatert 25.6.2010)

OPPDATERT INFORMASJON:

Endelig er alle kompetansebevis og vitnemål ferdig!

Disse blir sendt i posten kl. 14:00 idag, slik at dere bør motta disse i posten på mandag.

NB!
Dere som søker høyere utdanning via Samordna Opptak, og har fått avlyst eksamen på grunn av streik, er nødt til å sende inn en papirkopi av sitt vitnemål til sin saksbehanlder hos Samordna Opptak.

Klage på karakter:
Alle som ønsker å klage på karakter/-er, oppfordres om å gjøre dette snarest, for det vil sikre en raskere saksgang.

Sensur av utsatt eksamen i norsk hovedmål:
Karakterene vil bli satt senest fredag 9. juli. Det vil si at skolen sannsynligvis har oversikt mandag 12 juli, og kan offentliggjøres og sendes da.

 

Vi ønsker dere alle sammen en riktig god sommer og lykke til videre.

 

 

 

 

*************************************************************************
23.6.2010:
*************************************************************************
Eksamensresultatene fra sentral sensur er nå publisert i SkoleArena!

Klagefristen for sentrallgitt eksamen blir så snart som mulig, og senest innen den 3. juli 2010 kl. 23:59! 

Se forøvrig annen informasjon om klage 
[klikk her]

(Alle karakterer nå offentliggjort, og vi jobber med å gjøre ferdig kompetansebevis og vitnemål, nærmere informasjon kommer så snart dette er klart!) 

*************************************************************************
20.6.2010:
*************************************************************************
Papirutskriftene for 2MK er nå ferdige!
For tre elever som skal fra høsten starte som lærlinger er det utstedt kompetansebevis som kan hentes her på skolen, før de blir postlagt i morgen. For resterende elever er det utstedt karakterutskrifter som kan hentes på skolen, eller man kan ta kontakt med skolen for å få disse tilsendt. 

Semtralgitt eksamen:
Idag er det fellessensurmøte for sentralgitt eksamen, og vi regner med å få tilgang til karakterene i løpet av ettermiddag/kveld. Trolig blir disse publisert på SkoleArena i morgen.

*************************************************************************
20.6.2010:
*************************************************************************
Noen papirutskrifter av karakterene er nå ferdige og kan hentes på skolen. Dette gjelder kun følgende grupper: 1ST, 2ST, 1MK, 1HS, 1RM, 1TIP og OMP4.

Disse utskriftene blir normalt IKKE sendt hjem til elevene, og dersom man ønsker papirutskrift av karakterene må man enten hente disse på skolen eller ta kontakt med skolen for å få disse tilsendt.  

For de resterende grupper er bevisene enda ikke ferdige, og vi kommer tilbake med ny info.

*************************************************************************
17.6.2010:
*************************************************************************

  1. Standpunktkarakterer er offentliggjort i SkoleArena, og dere ser disse ved å logge inn i SkoleArena. Dette gjelder alle våre elever på VG1, VG2, VG3 + OMP-gruppene.
  2. Lokalgitte eksamensresultater (for de eksamner som ble arrangert) er lagt ut i SkoleArena, og sees ved å logge inn der.

Klagefristen for standpunktkarakterer og lokalgitt eksamen blir så snart som mulig, og senest innen den 28. juni 2010 kl. 23:59! 
Se forøvrig annen informasjon om klage 
[klikk her]

Ingen papirutskrifter er ferdige, og det vil komme nærmere informasjon om dette når disse foreligger.

*************************************************************************
14.6.2010:
*************************************************************************

På grunn av streiken er vi forsinket med karakteroppgjøret og dermed også produksjonen av årets vitnemål og kompetansebevis.
Alle enkeltkarakterer blir fortløpende lagt ut på SkoleArena så snart disse er fastsatte.

Videre informasjon

Vitnemål (gjelder alle elever på 3ST og 3MK):
Møte for fellessensur av sentralt gitt eksamener er 22.6.2010, og dermed vil eksamenskarakterene først foreligge da.

I tillegg venter vi på tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet på hvordan vi skal forholde oss i forbindelse med de eksamener som ble avlyst på grunn av streiken.

Vitnemålene vil dermed trolig først være ferdig produsert mot slutten av uke 25. Når vitnemålene er ferdige vil det bli mulig å hente disse på skolen (dato kommer senere), ikke avhentet vitnemål blir sendt i posten.


Kompetansebevis (gjelder 2HS, 2MK, 2RM og 2TIP):
Vi avventer tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet på hvordan vi skal forholde oss i forbindelse med de eksamener som ble avlyst på grunn av streiken. Når kompetansebevisene er ferdige vil det bli mulig å hente disse på skolen (dato kommer senere), ikke avhentet kompetansebevis blir sendt i posten.


Karakterer på SkoleArena(gjelder 2ST, 1HS, 1ST, 1MK, 1TP og 1RM):
Karakterene offentliggjøres fortløpende på SkoleArena, og det blir normalt ikke skrevet ut karakterbevis. Skulle noen elever ha behov for attesterte karakterbevis fra skolen må disse ta kontakt med skolen.


Denne siden vil bli oppdatert etter hvert som vi kjenner datoene.

Klagefristen på 10 dager gjelder fra de datoene når karakterene blir offentliggjort. (Se forøvrig egen informasjon om klageadgang på skolens hjemmeside [klikk her])  


Utskriftsvennlig versjon