Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Nyhetsarkiv > Nyhetsarkiv 2010 > Elevmedvirkning

Elevmedvirkning

Tekst: Sandra Johansen Foto: Kakadue foto&design

Her på Byåsen vgs har vi hvert år noen tema vi virkelig satser på, og engasjerer oss i. For de som gikk her i fjor husker kanskje at en av hovedsatsingene var mobbing, og forebygging av det. I år er et av hovedsatsingsområdene elevmedvirkning, og elevrådet har jobbet hardt for å få dette fram i lyset. I dag er det mange elever som ikke trives like godt på skolen på grunn av bla. a. måten opplæringen gjennomføres på, fag, skolens reglement og hvordan timer og skoledager er satt opp. Elevrådet har en egen gruppe som jobber med elevmedvirkning. De har samarbeidet med en gruppe som ledelsen har satt ned, og sammen jobbet frem tiltak for akkurat dette området.
Elevrådet ved Byåsen vgs har satt ned arbeidsgrupper som jobber med forskjellige fokusområder

Ved hjelp av elevmedvirkning kan elevene selv være med på å bestemme hvordan deres skoledag skal være. For å få til dette må man prioritere klassens time og elevrådsmøter. Tidligere er det blitt foreslått å bruke midttimer til slike sammenkomster, men ettersom det da har vært praktisk talt umulig å få samlet alle elevene, har det nå blitt bestemt at man skal sette av et lite timinutt i en skoletime i stedet hvor man skal få diskutere ulike saker. På denne måten inkluderer man elevene, og gjør dem bevisst på noe de kanskje ikke er klar over.

Ved å kjøre klassens time kan elevene få sagt sin mening; hva som bør endres og hvordan skoledagen bør være satt opp. Dette bringes videre til et elevrådsmøte, hvor alle saker blir lagt fram og drøftet. Tilslutt er det de viktigste og mest realistiske sakene som igjen bringes videre til rektor, og forandringen kan begynne. De fleste skoler støtter elevmedvirkning fordi de vil ha fornøyde elever som trives på skolen, og som samtidig får den undervisningen de behøver. Hver klasse har en eller flere elevrådsrepresentanter, og det er deres ansvar å få avholdt klassens time. Elevrådet håper dette kan hjelpe elever til å bli mer engasjerte slik at skoledagen blir slik elevene ønsker den.

På hjemmesiden til Byåsen Vgs er det lagt ut to linker under ”For Elever” og ”Elevmedvirkning”. Der finner du en plukkliste over temaer som kan være viktig å ta opp under et slikt møte, og en referatmal som kan være grei å bruke etter møtene ettersom det skal skrives referat. Det er tillitsvalgtes oppgave i samarbeid med kontaktlærer å planlegge og gjennomføre klassens time….så avtal tidspunkt med kontaktlærer og sett igang


Utskriftsvennlig versjon