Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Læringsprogram om Marint Søppel

Læringsprogram om Marint Søppel

Holdningsendring nødvendig blant barn og voksne


Læringsprogram om Marint Søppel er finansiert av Trøndelag Fylkeskommune.

Havet flommer over av plastikk og annet avfall. Mausund Feltstasjon jobber for
å rydde kysten. Hver dag tas i land store mengder med søppel fra holmer og skjær. Kort
oppsummert alle typer avfall som flyter. Hovedingrediensen i avfallet er plast; plast som
over tid brytes sakte ned og tas opp i næringskjeden.

Igjennom prosjektet ”Marint Søppel”, som er finansiert av Miljødirektoratet, er en del av
dette informasjonsarbeid. Mausund Feltstasjon har utarbeidet et læringsprogram som er delt inn i:
- Et totimers foredrag (tilpasses det enkelte trinn).
- Gruppearbeid i etterkant med 3 spørsmål, som besvares skriftlig innen tre uker
etter foredraget.
- For de skolene som ønsker det kan vi også tilby veiledning og gjennomføring av
feltarbeid.

Elever ved Byåsen vgs fikk fredag 16.03.18 høre foredrag om Marint søppel. Foredraget var rettet både mot naturfag, biologi og teknologi og forskningslære. 90 elever fra ST fikk etter foredraget et oppdrag de skal gi svar på. Blant annet komme med egne forslag på tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Det første av tre foredrag ved Byåsen vgsForedragsholder Odd Arne Arnesen, elev ved forskerlinja Vg1 og faglærer Hilde Fossbakk Danielsen.


Utskriftsvennlig versjon