Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > IKT-dag med tema mobbing og rus

IKT-dag med tema mobbing og rus

Elever fra HS legger fram "teaser" i auditoriet
Thomas, Malin og Andrea fra HS leste sine egne tekster om mobbing

Vg1 eleven ved Byåsen vgs jobber denne uka med opplæring i bruk av digitale verktøy koblet opp mot temaene rus og mobbing. Ikt -dagen består av en felles samling i auditoriet der elevene får opplæring i bruk av Movie Maker, bruk av bilder, opphavsrett etc. Etter dette blir en time viet til temaene rus og mobbing. Hver klasse jobber så med finne en kjøreregel mot mobbing og et tiltak mot rus. Disse skal elevrådet jobbe videre med å komme med et forslag på tiltak og kjøreregler som skal gjelde på skolen. 

Resten av dagen bruker elevene til å lage en DS (digital story) koblet opp til temaet. Hver klasse nominerer en vinner og en elevjury vil til slutt kåre vinnere av de beste DS`ene.

Presentasjon av kjøreregler, visning og kåring av de beste DS `ene skjer i kantina onsdag i neste uke.

 Andrea Kyllo med tekst om mobbing Andrea Kyllo skrev en tekst om mobbing i forbindelse med oppstarten av IKT-dagen. Teksten leste hun opp i auditoriet sammen med visning av bilde-fortellinger om mobbing.  Hun har så langt fått mange positive tilbakemeldinger om oppstarten av IKT-dagen. Elevene synes mobbing og rus er viktige tema som de er glad for å få jobbe med.

 
Etter dette fikk elevene et glødende innlegg om rus og de alvorlige konsekvensene rusmisbruk får både for en selv, venner og familie.  Siri Thomassen avdelingsleder fra Sørum gård gikk igjennom skadevirkningene av misbruk av hasj, alkohol, ecstasy og amfetamin.  Hun fortalte også om mange triste historier hun hadde opplevd gjennom jobben sin og fikk formidlet at lek med rus til slutt kan ende i en kamp om liv og død. Om man ikke får hjelp med sitt rusmisbruk har det i de fleste tilfeller en av tre utganger, fengsel, psykriatisk sykehus eller død.

Det å få høre om problemene rus kan føre med seg fra noen som har oppplevd det selv var nok det som gjorde sterkest inntrykk,  To brukere på Sørum gård ga et usminket bilde av hva misbruket hadde gjort med deres liv og oppfordringen var klar:  Ikke begynn å eksperimentere med rus!

Elever hører på innlegg om rus i auditoriet
Lydhøre elever fra ST og MK får høre historene til Per Olav og Kim Roger.  

Elever på TIP jobber med digital bilde-historie
Sveinung Karlsen (t.v.), Michhael Kvam Storaune og Sondre Aalmo Kvendbø fra TIP jobber med sin digital bilde-fortelling som omhandler rus. De synes innlegget fra Sørum gård var bra. 
-"særlig det at brukere som hadde slitt med rusproblemer fortalte sine historier gjorde inntrykk" sier Sveinung

Digital bildehistorie om rus
Michael redigerer

Sondre, Michael og Sveinung jobber med sin digitale bilde-fortellingSondre Aalmo (t.v.) synes mobbing og rus er vitkige tema. Han synes det er bra at alle blir utfordret til å jobbe med det. "Vi lærer mye mens vi jobber, og det er tema det er viktig at vi tenker over" sier Sondre.

HS jobber med temaet mobbing og rus i klasserommet
Engasjerte elever på HS jobber med et av oppdragene for dagen , å finne kjøreregler mot mobbing og tiltak mot rus

.  Bilal Sayed, Mohammed Al-Ezzawi og Endre Knudsen jobber med sin digitale bilde-fortellingBilal Sayed (t.v.), Mohammed Al-Ezzawi og Endre Knudsen har akkurat begynt å jobbe med sin digitale bilde-fortelling. Bilal har gledet deg til å komme i gang. Han synes prosjektet er bra, og håper at det kan bidra til å minimere mobbing og bruk av rus på Byåsen videregående skole.


Utskriftsvennlig versjon