Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Forskningsprosjekt på Mausund

Forskningsprosjekt på Mausund

Forskerklassen har i uke 36 forsket på havets dyreliv på Mausund. Elevene skal finne ut om det er spor av miljøgifter i krabbe, torsk og kveite. Medier og kommunikasjon var også med på turen for å dokumentere arbeidet og skal presentere forskningen og forskningsresultatene visuelt.

Mausund ligger ute i havgapet utenfor Frøya

Ute på Mausund er lokalmiljøet engasjert, de har guidet elevene rundt, men ikke minst fraktet elevene ut i båt slik at de får tatt egne prøver av vann og dyreliv fra havet.


En kveite blir fanget på line


Vannprøver blir hentet opp fra samme dybde som Kveita ble fanget på

Vel tilbake på land setter elevene teori ut i praksis og tar ut prøver fra fangsten. 


Prøver blir hentet ut av en krabbe

De har med sensorer og datamaskiner fra skolen og måler oksygennivå, temperatur og pH-verdier i vannet; mens prøvene fra fisk og krabbe blir fryst ned og sendt inn til NTNU for videre analyse.


Vannet blir analysert

Underveis i arbeidet har forskerklassen blitt fulgt av elever fra medier og kommunikasjon. Følg med på skolens nettside og få med deg resultatene av forskningen og presentasjonen av disse.


Elever fra Medier og kommunikasjon følger med på arbeidet


Utskriftsvennlig versjon