Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > European Youth Parliament (EYP)

European Youth Parliament (EYP)

Tekst og foto av Leif Ivan Thomassen og Snorre Wågø Solem i 1MK2.

 

European Youth Parliament foregikk på Katedralskolen 13. og 14. februar. Elever fra Byåsen vgs, Malvik vgs, og Trondheim Katedralskole deltok.

Den første dagen gikk med til å bli kjent med de andre deltakerne, og elevene ble delt inn i følgende komiteer:

- Miljø, helse og mat

- Industri, forskning og energi

- Internasjonale problemer

- Regional utvikling

- Kultur og utdanning

 

Hver komité skulle diskutere problemstillinger og legge frem forslag til resolusjoner i Generalforsamlingen som foregikk på dag 2. Her er eksempel på problemstillinger som ble debattert: I hvilken grad skal den norske stat legge føringer for det private liv av dens befolkning?  Hvilken rolle burde atomkraft spille i norsk energipolitikk? Hvilket standpunkt burde Norge ta til internasjonale operasjoner for å stoppe volden i Syria, spesielt til en mulig militærintervensjon?

 

Elever og skoler som utmerket seg i debatten vil gå videre til den nasjonal EYP som arrangeres i på Lillehammer i september 2014. I løpet av den nasjonale sesjonen inviteres fire skoler videre til å delta på den internasjonale sesjonen i Kiev høsten 2014 og i Izmir våren 2015.

 


Utskriftsvennlig versjon