Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Om oss > Aktuelt > Energiskolene

Energiskolene

Et samarbeid mellom energibedrift og videregående skole om energiundervisning

Byåsen vgs. samarbeider med to energibedrifter i prosjektet Energiskolene.

Mer om Energiskolene:
http://www.naturfagsenteret.no/c1525443/prosjekt/vis.html?tid=1520715

Faglærere og bedriftskontakter har i samarbeid utviklet undervisningsforløp.

Forskerklassen Vg1 i samarbeid med Powel i fagene matematikk (1T), naturfag og Teknologi og forskningslære 1 (ToF1)

Forskerklassen Vg2 i samarbeid med Statoil Forskningssenter, Rotvoll, i fagene Fysikk1 og Teknologi og forskningslære 2 (ToF2)

Forskerklassen Vg2 har denne høsten lært om hvordan Statoil bruker refleksjonsseismikk i olje/gassleting. For å få en bedre forståelse av hva dette går ut på, fikk elevene prøve en simulering på en hastighetsmodell i et dataprogram, da de var på første besøk på Statoil.

Elevene fikk samtidig et oppdrag fra Statoil. De skulle gjøre en undersøkelse blant ungdom ut fra blant annet disse spørsmålene.

•          Hva kjennetegner ungdom som tenker på en karriere innenfor realfag?

•          Hvordan kan Statoil bidra til å øke interessen for olje og energi blant  
           ungdom?

•          Hva tenker ungdom om hensikten med og resultatene av CO2 lagring?

På andre besøk, 7.nov. 2013, fikk elevene demonstrert på Petrofysisk lab. hvordan porøsitet i kjerneprøver; f.eks sandstein, beregnes ved analyse i NMR-instrument. Ved besøk i Visjonariet, fikk de forklart hvordan ansatte vurderer ulike data som hentes inn ved prøveboring på havbunnen og hvordan reservoarmodellen endres og tilpasses ved innhenting av ny informasjon.

Elevene fikk presentert resultatene fra spørreundersøkelsen for Statoilansatte. På denne måten fikk elevene gi noe tilbake til bedriften. Samarbeidet ble avsluttet med en felles lunsj i Statoilkantina.

 


Utskriftsvennlig versjon