Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Valg av språk ST VG1

Valg av språk ST VG1

Elever som hadde et 2. fremmedspråk på ungdomsskolen:

Dere fortsetter med nivå 2 i samme språk. Dere kan alternativt velge kinesisk 1 gjennom fylkeskommunen. Dette er et nettbasert tilbud, hvor mye av undervisningen foregår via Skype med faglærer.

Elever som ikke hadde et 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, eller et annet fremmedspråk enn spansk, fransk eller tysk:

Dere tilbys spansk 1 og må ha spansk i tre år.

Morsmålseksamen:

Vurderer du å ta morsmålseksamen for å erstatte 2. fremmedspråk? Dette gjør du ved å melde deg opp som privatist via www.privatistweb.no mellom 1. og 15. september.

MERK: Du må bestå både muntlig og skriftlig eksamen for å kunne erstatte 2. fremmedspråk. Du vil likevel bli plassert i en fremmedspråkgruppe fra skolestart og må følge denne før du kan vise til dokumentasjon på bestått morsmålseksamen. Dette er for å sikre at du får den opplæringen du trenger for å få godkjent vitnemål, i tilfelle du skulle stryke på privatisteksamen. (Morsmålseksamen kan ikke være i svensk, dansk eller engelsk.) Be om et møte med en av våre rådgivere før du melder deg opp i morsmålseksamen.

Frist for å velge kinesisk 1 / morsmålseksamen er 1. august. Fyll inn nedenfor
Har du spørsmål vedrørende 2. fremmedspråk før skolestart? Ta kontakt med avdelingsleder Mariëlle Malmo via e-post:


Utskriftsvennlig versjon