Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > SKOLESTART 2017 > Viktig informasjon i skolestarten

Viktig informasjon i skolestarten


Skoleskyss


T:kort
Uavhengig av om du går VG1, VG2 eller VG3 må du søke om busskort ved nytt skoleår. Dette gjelder også de elevene som har busskort fra før av. Elever på studieretningene Medier og Kommunikasjon samt Studiespesialisering som inneværende skoleår går på vg1 eller vg2 kan allerede nå, søke om skyss for kommende skoleår, dersom de fortsetter på samme studieretning. Resterende må søke når de har takket ja til skoleplassen.

Alle elever skal fortsette å bruke skole t:kortet de har fra ungdomsskole eller videregående skole. De som ikke har hatt busskort tidligere vil få ett av skolen.
Tapt kort vil medføre et erstatningsgebyr.

Elever får t:kort når avstanden mellom bosted og skole er
mer enn 6 km. Her regnes korteste gangbare veg
(offentlig veg/gang- og sykkelbane som holdes åpen for
allminnelig ferdsel til fots) mellom bopel og skole fra
dør til dør.
Du kan måle distansen ved å klikke på bildet til høyre.

Taxi eller bruk av privat bil
For de elevene som har behov for taxi eller bruk av privat bil for å komme seg til og fra skole må det foreligge dokumentasjon som beskriver skyssbehovet (buss, privat bil, taxi) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen, samt angi nødvendig skyssperiode. Legeerklæring eller uttalelse fra psykolog/psykiater bør ikke være eldre enn 3 måneder gammel. Mangelfull dokumentasjon på skyssbehovet kan føre til at skyss ikke iverksettes.

Slik søker du
Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som dere finner på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss.
De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs. har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole og elever som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig funksjonshemming/sykdom.
Søknadsfrist er den 31. juli 2017.


Du kan lese mer om skoleskyss i videregående skole her: https://www.atb.no/skoleskyss-videregaende-skole/category499.htmlStipend og lån
Husk å søke om stipend
– alle med ungdomsrett har krav på utstyrsstipend!

Når kan du søke?
Står du på venteliste, er det lurt å vente til du har fått endelig opptak, slik at du slipper å søke på nytt. Søker du flere ganger må du vente lengre med å få stipend og lån. Vent med å søke til du er sikker på at du skal gå på den utdanningen du har kommet inn på. 

Slik søker du:
- Har du ungdomsrett og har søkt opptak på vigo.no, er det enkleste å klikke seg direkte fra vigo.no til lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen.
- Er du over 18 år kan du signere avtalen digitalt.
- Er du under 18 år må foresatte signere avtalen. Foresatte kan velge å signere avtalen digitalt ved å opprette en digital postkasse på Norge.no. Det er kun en foresatt som trenger å signere avtalen. Mer informasjon om dette finner du ved å klikke her.
- Sjekk statusen på søknaden din på Dine sider på lanekassen.no.

Så mye kan du få:
Du får hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart. Har du søkt om stipend for bare ett semester (halvt skoleår), får du halve beløpet. Les mer her om ulike typer stipend og lån du kan søke om her.Egenmeldinger

Skjema som kan benyttes der det er behov for å gi eleven adgang til å underskrive egenmeldinger. Gjelder elever som bor på hybel der dette vurderes som hensiktsmessig.

-> Fullmaktskjema egenmelding <-


 
 

Brannvern

-> Branninstruks m/samleplasser <-

-> Kontrollskjema for gjennomgang av prosedyre med elevere <-

-> Lærerens instruks ved brann <-


 

Aktuelle dokumenter i skolestarten

-> Prinsipper for opplæringen m/læringsplakaten <-

-> Sjekkliste for kontaktlærer <-

 

 


Utskriftsvennlig versjon