Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

 
T:kort

Uavhengig av om du går VG1, VG2 eller VG3 må du søke om busskort ved nytt skoleår. Dette gjelder også de elevene som har busskort fra før av. Du kan søke når du har takket ja til skoleplassen.

Alle elever skal fortsette å bruke skole t:kortet de har fra ungdomsskole eller videregående skole. De som ikke har hatt busskort tidligere vil få ett av skolen.
Tapt kort vil medføre et erstatningsgebyr.

Elever får t:kort når avstanden mellom bosted og skole er
mer enn 6 km. Her regnes korteste gangbare veg
(offentlig veg/gang- og sykkelbane som holdes åpen for
allminnelig ferdsel til fots) mellom bopel og skole fra
dør til dør.
Du kan måle distansen ved å klikke på bildet til høyre.


Taxi eller bruk av privat bil

For de elevene som har behov for taxi eller bruk av privat bil for å komme seg til og fra skole må det foreligge dokumentasjon som beskriver skyssbehovet (buss, privat bil, taxi) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen, samt angi nødvendig skyssperiode. Legeerklæring eller uttalelse fra psykolog/psykiater bør ikke være eldre enn 3 måneder gammel. Mangelfull dokumentasjon på skyssbehovet kan føre til at skyss ikke iverksettes.


Slik søker du

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som dere finner på følgende nettadresse: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/
De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs. har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole og elever som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig funksjonshemming/sykdom.
Søknadsfrist for å få busskort innen skolestart er den 31. juli 2017.

Tap av t:kort medfører ett gebyr på kr 150,-. Ta kontakt med informasjonen for betaling og lån av reservekort.


Skolebussruter

Rute 9925 Klæbu - Brannåsen - Tiller - Flatåsen - Migosenteret

Rute 9927 Sandmoen - Tiller - Heimal - Saupstad/Flatåsen - Migosenteret


Utskriftsvennlig versjon