Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Permisjon

Permisjon

Utdrag fra skolen reglement:

9. Permisjoner


9.1 Faglærer kan gi en elev permisjon fra egne timer. Kontaktlærer kan gi enkeltelever permisjon i inntil 1 dag. Permisjon ut over èn dag kan bare gis av rektor eller den han bemyndiger.

9.2 Søknad om permisjon av minst èn dags varighet skal være skriftlig. Permisjonssøknaden leveres kontaktlærer, som påfører søknaden elevens tidligere fravær og evt. anbefaling til avdelingsleder som behandler søknaden.

9.3 Permisjonssøknader i forbindelse med treningssamlinger, konkurranser og annen planlagt aktivitet må være levert senest 1 uke før avreise. Innkalling til landslags-, krets-, klubbsamlinger eller andre organiserte aktiviteter skal foreligge skriftlig og være underskrevet av ansvarlig leder.

9.4 Elever som er under 18 år som søker permisjon utover 1 dag, skal ha søknaden underskrevet av foresatte.

9.5 Skolen gir generelt ikke fri for feriereiser utenom de oppsatte skoleferier. Dersom det er helsemessige eller andre helt nødvendige grunner til å legge en ferie i skoletiden, må det søkes om permisjon til rektor via kontaktlærer.

9.6 Skolen har ikke plikt til å gi eleven særskilt opplæring for å ta igjen skolearbeid som er forsømt i permisjonstiden, men forholdene må legges til rette slik at eleven kan få veiledning. Dersom fravær med permisjon fører til at eleven ikke kan få karakter i ett eller flere fag ved karakteroppgjør, er dette elevens eget ansvar. Når permisjon innvilges, skal eleven bli gjort oppmerksom hvis en slik fare foreligger.

Link til skjema:

Søknad om fri fra opplæringen / permisjon


Utskriftsvennlig versjon