Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Pandemi

Pandemi

Hvordan begrense smitte av den nye influensaen?

Influensa A (H1N1) er en sykdom forårsaket av et nytt influensavirus som ingen er immune mot. Opprinnelig var sykdommen en dyresykdom som smittet mellom svin i noen deler av verden. Nå smitter den mellom mennesker. Når viruset smitter fra menneske til menneske i store deler av verden, kalles utbruddet pandemisk influensa.

Ved Byåsen videregående skole tar vi nødvendige grep for å forberede oss best mulig på tilfeller av svineinfluensa blant elever og ansatte.

Det er gitt informasjon til elevene i skolestarten om hvordan man best mulig kan beskytte seg mot smitte og begrense spredning.

Via linkene under får du mer informasjon om pandemi / svineinfluensa;

-> Myndighetenes nettside for influensaen er <-

-> Råd i forbindelse med skolestart - Pandemi.no <-

-> Helsedirektoratets infoplakat med enkle råd til elevene <-

-> Utdanningsdirektoratets informasjonsside om Pandemi <-

-> Kunnskapsdepartementets informasjonsside om Pandemi <-

-> Informasjonsbrev til foreldre fra kommuneoverlegen <-


Utskriftsvennlig versjon