Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Karakterer og klagefrist > Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter

 

Standpunktkarakterer i fag som ploges 1.halvår kunngjøres i skolearena etter karaktermøtene, normalt ei uke etter terminslutt i januar.


Standpunktkarakterer ved skoleavslutning om våren kunngjøres i Skolearena etter karaktermøtene som holdes i starten av juni.


Nøyaktig dato for offentliggjøring av karakterer formidles elevene via lærer, skolens hjemmeside og infoskjermer.


Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager fra tidspunkt for offentliggjøring i Skolearena.


For å sikre rask klagebehandling for avgangselever som søker opptak til høyskoler og universiteter, ber vi om at klage sendes så raskt som mulig. I den forbindelse settes det en hurtigklagefrist som offentliggjøres på skolens hjemmeside (den ordinære klagefristen er uansett 10 dager).


For standpunktklager gjelder § 5-6 i Forskrift til Opplæringslova: ’Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren … klagen skal nemne det vedtaket som det blir klaga på… klagen bør innehalde årsaka til klagen..’  Når en klage blir fremmet til skolen, vil den bli registrert og faglærer blir kontaktet. Faglærer gir en skriftlig begrunnelse for karakteren som er satt (eller hvorfor den ikke er satt, i tilfelle IV). Deretter vil skolen sende klagen til fylkets klagenemnd sammen med en redegjørelse om saksbehandlingen og en vurdering av om faglærers begrunnelse er i henhold til vurderingsforskriften.


Merk
at klagenemnda bare kan vurdere om faglærer har fulgt retningslinjene (kap 3 i forskrift til opplæringsloven) som gjelder for karaktersetting. Klagenemnda har verken kompetanse eller anledning til å vurdere det faglige nivået til eleven.


Skjema
for klage på standpunktkarakter finner du under menyvalget "Skjema for klage på karakterer"


-> Forskrift til opplæringsloven finner du her <-  


Utskriftsvennlig versjon