Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Ressursside IKT > Produsere og bearbeide > Opphavsrett

Opphavsrett og kilder til materiale du kan bruke

Nettet er en god kilde til informasjon, man kan også finne mange tekster, bilder, lyder og videoer man kan være fristet til å bruke. Man må huske at i utgangspunktet har alle disse opphavsrett knyttet til seg. Det vil si at du kan ikke bruke noen av disse tekstene, bildene, lydene eller videoene uten at du har fått tillatelse av den som har opphavsretten.

Opphavsretten gjelder også alt du skaper. Alle tekster, bilder, filmer og lydopptak — ja nesten alt du skaper — eies av deg som opphavsmann. Dette blir fastslått i § 1 i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Eierskapet gjør det mulig for deg å kontrollere spredning og bruk av verket ditt.

Heldigvis så finnes det muligheter for opphavsrettseierne å tillate at andre skal kunne bruke det de skaper. Det finnes både produkter hvor opphavsretten er utgått og flere lisenser som lar deg bruke det du finner. Her skal vi gå igjennom noen av disse tilfellene.

Creative Commons

Lisensene fra Creative Commons har vunnet stor internasjonal aksept de siste årene, og de ulike lisenstypene bør kunne dekke de fleste behov.

Creative Commons tilbyr seks ulike lisenser som består av kombinasjoner av fire forskjellige vilkår. Hvert vilkår har sitt eget symbol:

 

Navngivelse

Du må angi opphavspersonen, verkets navn og den lisensen som gjelder for verket.

 

Ingen bearbeidelse

Verket kan ikke bearbeides, det er kun kopiering og spredning av det eksakte verket som er tillatt.

 

Ikkekommersiell

Bruk av verket kan kun skje i ikkekommersiell hensikt. Verket kan ikke selges eller brukes i kommersiell sammenheng.

 

Del på samme vilkår

Alle verk som skapes gjennom å bearbeide et lisensiert verk kan kun spres under samme vilkår som det opprinnelige verket.

Finner du materiale som er lisensiert som Creative Commons, ja da kan du høyst sannsynlig bruke dette i det du lager, bare husk å følg lisensvilkårene! Som oftest vil dette si at du må referere til hvem som har laget det du har brukt, hvor du har funnet det og at du selv må lisensiere det du har laget som Creative Commons. Du kan genere en Creative Commons lisens for det du har laget på: http://creativecommons.org/choose/

Creative Commons har en søkemotor du kan bruke for å finne materiale du kan bruke. Den finner du her: http://search.creativecommons.org/

Selv om du finner materiale igjennom denne lenken, må du selv sjekke at materialet er Creative Commons lisensiert, og hvilke lisenskrav som stilles.

Offentlig eiendom/Public Domain

Offentlig eiendom, ofte kjent som Public Domain på engelsk, vil si at opphavsretten til et verk er utgått, noen har sagt opphavsretten fra seg, eller opphavsretten er ugyldig.

Man snakker ofte om at et opphavsrettbeskyttet verk har en vernetid. Under den tiden så har den eller de som har opphavsrett til produktet full kontroll over bruken av produktet. Men når denne tiden har passert, så er det fritt fram for alle å bruker og reprodusere produktet.

Det er forskjellige regler for forskjellige typer materiale, men generelt så kan man si at for:

  • Skribenter og komponister så er åndsverket vernet i 70 år etter opphavsmannens død.
  • Fotografiske bilder er vernet i 15 år etter fotografens død, men i minst 50 år etter bildet første ble publisert.
  • Utøvende kunstnere, lydopptak og film er vernet i 50 år etter opptaket ble offentliggjort.

Wikipedia har en egen liste med sider som inneholder materiale hvor åndsverket er utløpt: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public_domain_resources

Husk at forskjellige land har forskjellige åndsverklover, så sjekk at opphavsretten har utløpt også i Norge.

Sitatrett

Når man ikke har rettighetene til å bruke et åndsverk, så er det fortsatt muligheter til å bruke deler av et produkt i dine egne produkter. Du kjenner sikkert til sitater som en setning en kjent person har sagt, eller at du bruker et sitat fra noe du har lest når skriver en oppgave. Men sitater begrenser seg ikke kun til tekst. Du har også rett til å sitere lyd og bilde.

Åndsverkloven regulerer omfanget til hva du kan sitere og § 22. sier at: Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger

Skal du kunne bruke sitatretten så er det et krav av hoveddelen av produktet sitatet blir brukt i er egenprodusert av deg selv. Sitatretten er også begrenset til enkelte typer produkter. Generelt sett så kan man si at du kan kun bruke et sitat hvis produktet ditt omtaler, kritiserer eller parodierer det opprinnelige produktet. Når du siterer et produkt så må du huske å oppgi kilden til sitatet og gjengi sitatet riktig.

Du har altså muligheten til å sitere produkter i mange tilfeller, her en noen eksempler på hva du kan og ikke kan gjøre:

Dette er lov:

Lage en videoblogg med filmomtale, og vise klipp fra filmen.
Lage et innslag om musikk og bruke korte musikk-klipp
Skrive en omtale av en utstilling og bruke egne bilder av kunstverkene
Lage en actionfilmparodi hvor du bruker deler av kjente manus

Dette er ikke lov uten tillatelse:

Å bruke en sang som bakgrunn i filmen din
Å bruke andres bilder i en Digital Story
Å legg ut film eller musikk-klipp på nettet

Kilder:

https://sites.google.com/site/tfkpilot/home/delingsarena/guide-til-creative-commons

http://mediana.no/index.php?action=static&id=467

Kildekompasset kan også være en kjekk side å se til med hensyn til referansestiler, kildekritikk og lovgivning:

http://kildekompasset.no/ 


Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported lisens.


Utskriftsvennlig versjon