Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Ressursside IKT > Produsere og bearbeide > Innføring i Word

Innføring i Word

Innføring i Microsoft Word

Denne guiden er hentet fra NDLA.no

Innold for Word:

Sette inn forside


Skal du levere inn litt større oppgaver, er det viktig at arbeidet ser ordentlig ut.

Mange vil gjerne lage egne forsider, men det finnes også fine maler du kan bruke. Prøv forskjellige forsider, og velg den du liker best.

1.    Velg "Sett inn"
2.    Velg "Forside"
3.    Velg en side fra galleriet

Sette inn topptekst og bunntekst

Topptekster og bunntekster kan være med på å gi et dokument et profesjonelt preg.
For eksempel kan en CV merkes med bunnteksten "CV for ...". Du kan ha en egen logo eller et egendefinert grafisk uttrykk. Dette kan lagres i et eget galleri.

Topp- og bunntekster bør ikke være for dominerende. Bruk gjerne mindre skrift enn du bruker i dokumentet for øvrig.

1.    Velg "Sett inn".
2.    Velg "Topptekst" eller "Bunntekst".
3.    Velg en utforming fra galleriet.
4.    Topp- og bunntekst settes inn på hver side i dokumentet.
5.    Du skriver inn tekst oppe eller nede eller begge steder.
6.    Lukk verktøyet.
7.    Topp- og/eller bunntekst gjentar seg nå på alle sidene.

Ulik topp- og bunntekst

Hvis du vil ha forskjellig topp- eller bunntekst i forskjellige deler av dokumentet, må du først lage inndelinger av dokumentet. Det gjør du under fanen "Sideoppsett".

1.    Velg "Sideoppsett".
2.    Velg"Skift".
3.    Velg "Neste side".

Nå kan du sette inn ulik topp- og/eller bunntekst i hver seksjon som er delt med "Skift". Bruk "Hjelp" i MS Word for å lære mer om dette. Dette er nyttig hvis du for eksempel vil ha ulik topptekst på hvert kapittel i en større oppgave.

Sette inn tekst eller grafikk i topp- eller bunntekst

1.    Velg "Topptekst" eller "Bunntekst".
2.    Velg "Rediger topptekst" eller "Rediger bunntekst".
3.    Sett inn tekst eller grafikk i feltet.
4.    Velg "Lagre merket område".

Fjerne topp- eller bunnteksten fra første side

1.    Velg "Sideoppsett".
2.    Velg "Utskriftsformat".
3.    Velg "Oppsett".
4.    Velg "Spesiell førsteside".

Sette inn sidetall

Bruk sidetall når du skriver oppgaver. Det gir den som leser oppgaven, bedre oversikt og visshet om at du ikke har glemt eller hoppet over en side.

For deg selv blir det enklere å holde orden på hvor mange sider du faktisk har skrevet.


Starte side 1 på side 2
Hvis du har en spesiell forside i et sidenummerert dokument, blir forsiden automatisk nummerert som side 1.
Men det kan hende at du ikke vil ha nummerering av forsiden, og ha neste side som side 1.

Da kan du gjøre følgende:
1.    Velg "Sett inn".
2.    Velg " Sidetall".
3.    Velg "Formater sidetall".
4.    Skriv inn 0 i feltet "Start på".
5.    Siden etter forsiden er nå side 1. (Forsiden er side 0.)

Sette inn kryssreferanse

Kryssreferanser settes inn som koblinger mellom ulike elementer i dokumentet ditt. Du kan lage hyperkoblinger og bokmerker og vise til figurer og tabeller.


Eksempel - tabell
I teksten på side 3 vil du vise til en tabell på side 4. Du vil skrive: "Se tabell 1." Denne tabellen står på side 4. Kanskje du senere skriver mer i dokumentet, slik at tabellen forskyves til side 5. Hva skal du gjøre for at det alltid skal bli riktig?

1.    På side 4 lager du en tabell.
2.    Still deg på en tom linje under tabellen.
3.    Velg fanen "Referanser".
4.    Velg "Sett inn bildetekst.
5.    Velg "Tabell" i "Etikett".
6.    Godta forslag til "Bildetekst" (for eksempel Tabell 1).
7.    Velg OK.
8.    Gå tilbake til side 3 i dokumentet
9.    På side 3 skriver du "Se".
10.    Plasser skrivemerket etter "Se" og et mellomrom.
11.    Velg fanen "Referanser".
12.    Velg fanen "Kryssreferanse".
13.    Velg "Tabell" i "Referansetype".
14.    Velg "Bildetekst med etikett" i "Sett referanse til".
15.    Nå kommer Tabell 1 som et valg.
16.    Sørg for at Tabell 1 er valgt, og velg OK.

Nå vil du se at Tabell 1 har lagt seg som tekst etter "Se" på side 3, slik: "Se Tabell 1".
Hvis du holder Ctrl nede og klikker på "Se Tabell 1" på side 3, kommer du rett til "Tabell 1" på side 4.
Altså: Kryssreferansen du har satt inn, er en lenke, som du akkurat har satt inn. Selv om du skriver en masse tekst, slik at tabellen flytter seg til side 5 eller lenger ut i dokumentet, vil kryssreferansen alltid peke til det stedet der tabellen befinner seg.

Tabelleksempel     Tabelleksempel

 Tabell 1

Det er fornuftig å arbeide med stilsett når du vil lage kryssreferanser. Da kan du referere til en overskrift eller en annen tekst som er formatert med en stil.

Innholdsfortegnelse

For å kunne sette inn en automatisk generert innholdsfortegnelse må du først formatere overskriftene i dokumentet.
Overskrifter formateres med "Overskrift 1", "Overskrift 2", "Overskrift 3", og så videre. Bruk stilsettet som Word tilbyr (for eksempel stilsettet Word 2007).
 
Når alle overskriftene er formatert med stilsettet, gjør du følgende:
1.    Trykk Ctrl + Home på tastaturet. Da kommer du til starten på dokumentet.
2.    Velg fanen "Referanser".
3.    Velg "Innholdsfortegnelse"
4.    Velg "Automatisk tabell 1" eller "Automatisk tabell 2"
5.    Nå lager Word 2007 en innholdsfortegnelse på toppen av dokumentet.
6.    Du kan oppdatere innholdsfortegnelsen senere.
7.    Gå til toppen av innholdsfortegnelsen.
8.    Velg "Oppdater tabell".
9.    Velg "Oppdater hele tabellen".
10.    Dette er det siste du gjør før du leverer inn.

Vær oppmerksom på at du kan bruke innholdsfortegnelsen til å navigere til sider i dokumentet.
Hold Ctrl nede og klikk på en linje i innholdsfortegnelsen. Da hopper du til siden linjen henviser til.
Det du har gjort nå, er å lage kryssreferanser til alle overskrifter på nivå 1, 2 og 3!

Fotnote

Fotnoten er både et alternativ til å sette inn sitat og en mulighet til å sette inn utfyllende opplysninger som ikke passer i hovedteksten.

Fotnoten består av et fotnotetegn (gjerne et tall) og selve fotnoten (en tekst nederst på siden, i slutten av kapittelet eller bakerst i oppgaven/boka).

Tegnet settes rett etter sitatet eller ordet som det skal gis mer informasjon om. Fordelen med å gi informasjon i form av fotnoter er at det blir mer flyt i teksten. I Wikipedia-artikler ser du at det er vanlig å bruke fotnoter.
1.    Plasser skrivemerket der du vil ha fotnotetegnet (et tall som lages automatisk).
2.    Velg fanen "Referanser".
3.    Velg "Sett inn fotnote".
4.    Skriv inn teksten i fotnotefeltet.
5.    Når du er ferdig, ser du et tall i teksten og en fotnote nederst på siden eller der du har valgt å ha den.

Sette inn sitat

Når du skal sette inn et sitat, bør du først legge til kildene dine.
 
Du kan sette inn sitatet med en plassholder, men det er like greit å legge inn kildene med en gang.
1.    Skriv sitatet i teksten i dokumentet.
2.    Plasser skrivemerket rett etter sitatet.
3.    Velg fanen "Referanser".
4.    Velg "Sett inn sitat".
5.    Velg "Legg til ny kilde".
6.    Legg inn alle detaljer om kilden, og velg riktig kildetype.
7.    Når du er ferdig, kommer det en parentes med forfatter og årstall.
8.    Denne skal nå være plassert rett etter sitatet.

"I boka si forteller Noman Bashir hvordan det er å vokse opp som en eksotisk liten fargeklatt på Lørenskog." (Bashir, 2004)

Hvis du siterer samme forfatter flere ganger i teksten din, trenger du ikke skrive inn kilden på nytt. Du bare velger den med "Sett inn sitat".

"Sett inn sitat" er litt misvisende, siden det er en referanse til forfatteren du setter inn, og ikke sitatet.
Behandle kilder

Du kan redigere kildene du har lagt til, eller legge til nye kilder. Du ser hvilke kilder du har brukt i teksten, og eksempel på hvordan det vil se ut i bibliografien (kildelisten).
Du kan også registrere eller opprette nye kilder i "Behandle kilder" og velge "Ny".

Velg stil
APA er den vanligste stilen å bruke til sitater og referanser. Den er valgt som standard (eng.: Default). Spør læreren hvilken stil dere bruker på din skole/fag.

Bibliografi

Bibliografi er det samme som kildeliste. Kildelisten kommer sist i oppgaven din, og skal være fullstendig.
For å kunne bruke verktøyet må du altså først registrere de kildene du vil bruke. Så må du finne stedene i teksten hvor du har vist til en kilde, velge "Sett inn sitat" og velge den riktige kilden.

Etter at du har satt inn alle sitatene dine, gjør du følgende på siste side:
1.    Velg fanen "Referanser".
2.    Velg "Bibliografi".
3.    Velg stilen "Bibliografi" eller "Siterte verk".
4.    En liste over alle kildene legger seg nå på siste side.


Til toppen


Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported lisens.


Utskriftsvennlig versjon