Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Ressursside IKT > Digital dømmekraft > Digital mobbing

Digital mobbing


Bilde av kid-josh

Digital mobbing er et økende problem i Norge. En undersøkelse som analyseselskapet Opinion gjennomførte på oppdrag av Telenor i 2009, viste at halvparten av alle barn mellom ti og femten år enten selv har mobbet andre via mobil eller Internett, eller kjenner noen som har gjort det.

Denne formen for mobbing kan være alvorligere enn vanlig mobbing. Ved alminnelig mobbing slipper ofrene unna om kvelden og i helgene. Men ofrene for digital mobbing blir plaget hele tida med ukvemsord og trusler via mobiltelefonen (SMS) og datamaskinen (e-post, nettforum eller nettsamfunn).

Digital mobbing skjer på mange måter. Hatsider på Internett er et kjent fenomen (for eksempel Facebook-grupper à la «Vi som hater N.N.»). Andre måter er å isolere andre ved å stenge dem ute fra MSN eller Facebook, å spre rykter, sende trakasserende meldinger på e-post eller mobiltelefon, stjele offerets identitet (identitetstyveri), overta offerets nettsider eller chattekontoer, og å publisere bilder og videofilmer tatt med mobiltelefon.

Kilde: NRK Skole

I likhet med annen mobbing kan elektronisk mobbing føre til angst, depresjon, sosial isolering og redusert selvfølelse. I motsetning til vanlig mobbing kan det være vanskelig å identifisere gjerningspersonene, men det har vist seg at i begge tilfeller går mobberne nesten alltid på samme skole som offeret.

Telenor har utviklet et eget mobbefilter som skal stenge mobberne ute fra mobiltelefonen. Filteret gir brukerne muligheten til å svarteliste mobilnumre som de ikke vil motta tekst- eller bildemeldinger fra

Kilde: NRK Skole

Tekst hentet fra NDLA

Mobbing i sosiale medier

I takt med at mer og mer av aktiviteten vår foregår på internett så har digital mobbing blitt et problem. Det bildet du lastet opp eller den historien du skrev om en person på nettet som en uskyldig spøk, kan raskt bli forstått som alt annet enn en spøk av den det gjelder. Og i verste fall bli misbrukt av andre.

Når du publiserer noe på nettet, så mister du samtidig all kontroll over innholdet, det kan nå leve sitt eget liv og aldri kunne bli fjernet igjen. Du har sikkert sett videoer som blir virale, bilde memes og noe som har blitt re-tweetet så mange ganger at kilden til slutt har null kontroll?

Husk derfor å tenke grundig over hva du publiserer på nettet. Hvis du ikke ville ha reist deg opp i en folkemengde for å si det du skal publisere, da bør du heller ikke skrive det på internett.

Her kan du se en film elever ved Byåsen VGS lagde for dubestemmer.no om Facebook i virkeligheten

Hva gjør jeg om jeg opplever digital mobbing?

Hvis du eller noen du kjenner opplever digital mobbing, så bør du ta tak i det. Først og fremst så bør du snakke med noen voksne du føler deg komfortabel med å snakke om det. Det kan være dine foreldre, læreren din eller helsesøster. Disse kan hjelpe deg med å få ordnet opp i problemene.

Digital mobbing er i likhet med «tradisjonell» mobbing ulovlig. Straffeloven (§ 242) sier at ”Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder,” og Straffeloven (§ 247) rammer handlinger som ” skader en annens gode navn og rykte.” Det er altså ulovlig å krenke andre personer, uansett om det er med ord eller handlinger.

Det finnes flere gode nettkilder for informasjon om hva digital mobbing er, og hva du skal gjøre hvis du ønsker å gjøre noe med det.

Du bestemmer (dubestemmer.no) er en side som inneholder informasjon om personvern. Siden ønsker å øke ungdoms kunnskap om personvern og heve deres bevissthet om valg man gjør når man bruker digitale medier som internett og mobiltelefon.

Slett meg (slettmeg.no)tilbyr rådgivning for de som føler seg krenket på nett. Her kan du få hjelp til å få fjernet informasjon om deg på nettet.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet 10 nettverksregler for barn og ungdom som du kan bruke til hjelp i din digitale hverdag:

10 nettverksregler for barn og ungdom

  1. Beskytt navnet ditt og personlige opplysninger om deg selv. Vær forsiktig med hvilke opplysninger du gir om deg selv til fremmede på nettet. Du kan aldri vite hvem de er.
  2. Skriv aldri noe som kan oppleves som krenkende av andre på nett. Les på nytt og tenk før du sender eller publiserer. Husk at du alltid er i et offentlig rom når du er på nett.
  3. Videresend aldri meldinger eller publikasjoner med krenkende innhold.
  4. Svar aldri på meldinger du føler deg krenket av.
  5. Behold meldinger du føler deg krenket av. De er nyttige bevis. Ta en Printscreen dersom det er et bilde eller en nettside. 
  6. Legg aldri ut bilder av andre uten tillatelse.
  7. Legg aldri ut bilder av deg selv som ikke kan henge på veggen i stua.
  8. Blokkèr alltid en avsender som krenker deg. Ha en lav terskel.
  9. Rapportèr krenkende atferd på nettet. Snakk med foreldre, lærere eller andre voksne. Er det svært grovt må du varsle kripos: www.tips.kripos.no
  10. Få hjelp til å slette krenkende opplysninger om deg: www.slettmeg.no

Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported lisens.


Utskriftsvennlig versjon