Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Ressursside IKT > Digital dømmekraft > Bildebruk

Bildebruk

Vet du at loven begrenser hvilke bilder du kan legge ut på nettet og hvilke bilder du kan bruke i dine produkter?

Når noen tar et bilde av deg, så er det i utgangspunktet du som bestemmer om hvordan det bildet kan brukes. Dette gjelder både hva det kan brukes til, og hvor det kan brukes. Om noen tar et bilde av deg på ferie som dere skal bruke i et fotoalbum, kan ikke denne personen legge ut bildet på facebook uten å spørre deg først.

Hvilke bilder kan jeg publisere

I tillegg til å ha tillatelse når man skal bruke et bilde av noen, må man også vurdere om personen faktisk kan gi deg tillatelse. Personer over 18år, kan selv gi tillatelse til andre om å bruke bilder av seg, men hvordan er det med yngre personer? Barneloven §33 sier at barn skal gis “selvråderett med alderen og fram til det er myndig”. 

En vanlig rettesnor er at barn som er at:

  • Barn som er12 år eller eldre kan selv gi samtykke om publisering av bilder som er dagligdags og ukontroversielle.
  • Ungdommer som er 15 år eller eldre kan gi samtykke om publisering i de aller fleste situasjoner
  • Personer over 18år kan gi samtykke i alle situasjoner

Hvis du kommer over en situasjon hvor personen ikke kan gi samtykke selv, så må du ta kontakt med foreldrene til barnet. Foreldrene og barnet må da sammen bli enige om de skal tillate publisering eller ikke.

Husk også at personen må være fullstendig klar over hva han eller hun gir samtykke til for at samtykket skal være gyldig. Hvis du spør en beruset person, eller en person som er i sjokk etter en ulykke om samtykke er ikke dette nødvendigvis gyldig siden personen ikke er klar over hva som skjer.

Du må alltid tenke på konsekvensene av at du publiserer bilder. Hvis en person blir dårlig på en fest, du tar bilde av denne personen og legger det ut på facebook, så vil bildet høyst sannsynlig spre seg og aldri kunne fjernes fra internett. Vær derfor sikker på at du har fått fullstendig samtykke til å publisere bildet og selv har vurdert konsekvensene ved å legge ut et bilde.

Unntak, hvor du kan publisere uten tillatelse

Bilde av Trondheim Havn

I utgangspunktet skal du alltid bli spurt om tillatelse når et bilde av deg skal brukes, men åndsverkloven definerer noen unntak fra denne regelen. Åndsverkloven § 45c og 46 beskriver flere unntak fra reglene om samtykke;

Aktuell og allmenn interesse
Hvis saken har aktuell og allmenn interesse, kan bilder publiseres uten samtykke. Kjendiser, politikere og andre kjente personligheter som viser seg offentlig, er det altså fritt frem å fotografere, om det de driver med kan sies å ha interesse for almennheten.

Personen mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet
Du fotograferer Jens Stoltenberg utendørs og får med en turist i bakgrunnen. Denne personen vil ha et vern mot å bli avbildet, men fordi fokuset ligger på Stoltenberg, så regnes turisten som mindre viktig i motivet, og samtykke er derfor ikke nødvendig.

Offentlige arrangementer og forhold av allmenn interesse
Hvis du avbildes i toget 17.mai, i en demonstrasjon, en fotballturnering eller andre offentlige arrangement, så kan du ikke motsette deg publisering. Alle vet at det er vanlig å ta bilder på slike arrangement, og det er jo frivillig å delta. Personer som absolutt ikke ønsker å bli avbildet, får heller holde seg hjemme.

Har motivet vern?
Et fotografi av et åndsverk som har verkshøyde (se Åndsverkslov og opphavsrett), kan du ikke uten videre publisere. Selv om et fotomotiv vil være vanskelig å verne, så kan bruk av samme motiv, lyssetting, etterbehandlingsteknikker osv. føre til at fotografiet vurderes som et plagiat. Da kan bildet ditt bli oppfattet som ulovlig eksemplarfremstilling.

Kilder:

http://ndla.no/nb/node/95100
http://personvernskolen.no


Creative Commons-lisens
Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported lisens.


Utskriftsvennlig versjon