Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Språkvalg

Språkvalg ST VG1


De språkene vi ønsker å tilby er:

  • Fransk 2
  • Spansk 1*
  • Spansk 2
  • Tysk 1*
  • Tysk 2

* De som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen prioriteres på 
   nivå 1 språk.

(Du må være forberedt på at du ikke kan få ditt førstevalg)


-> Trykk her for å velge <- 


Her er informasjon hvis du er i tvil om hva du kan velge:

-> Rundskriv F-03-06 <- om språkvalg

 


ELEVER SOM HAR HATT FREMMEDSPRÅK I GRUNNSKOLEN

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II.

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket.
OBS! Det vil være begrensede muligheter til å velge ett nytt fremmedspråk da nivå I først og fremst tilbys de elevene som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen.ELEVER SOM IKKE HAR HATT FREMMEDSPRÅK I UNGDOMSSKOLEN
(må ha fremmedspråk i 3 år)

Elever som ikke er unntatt fra kravet til fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, må velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Disse elevene skal i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2 ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer.


Eksempel 1:
Eleven har hatt SPANSK i ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det.
Eleven velger SPANSK 2 på Byåsen videregående skole.

Eksempel 2:
Eleven har ikke hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen.
Eleven velger SPANSK 1 på Byåsen videregående skole.

Utskriftsvennlig versjon