Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Karakterer i norsk

Forsøk med en eller to karakterer i norsk


Byåsen VGS er med i forsøksordningen med en karakter (vg1) og to karakterer (vg2) i underveisvurderingen i norsk på ST


Forsøket er hjemlet i opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven § 2-5. Det er et tidsavgrenset pedagogisk forsøk som går over to år for elevene. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen i norskfaget kan påvirke opplæringen.


Kort informasjon om forsøket

Forsøket dreier seg om å endre karaktersystemet i norskfaget de første to årene. Det er ingen endringer i hva elevene skal lære.

Norsk er et stort fag. Det går over tre år, med fire uketimer på Vg1 og Vg2, og seks uketimer på Vg3. Elevene skal ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene. Dette er elevens sluttvurdering, som ikke er påvirket av forsøket.

Karakterene på Vg1 og Vg2 er underveisvurdering. Underveisvurderingen har som formål å fremme elevens læring og skal brukes som et redskap i læringsprosessen. Elevene har krav på underveisvurdering både med og uten karakter.

Med tre karakterer i underveisvurderingen arbeider man hele tiden parallelt med norsk hovedmål, norsk sidemål og muntlig. Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolen finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt.

Forsøket har ingen konsekvenser for hva elevene skal lære. Det har heller ikke konsekvenser for vitnemålet etter Vg3. Derimot kan det påvirke karaktersnittet på kompetansebeviset etter Vg1 og Vg2.
 

Føring av karakterer og fagmerknad på kompetansebevis

Vurdering i norsk etter Vg1 skal føres slik på kompetansebeviset:

En felles karakter for muntlig og skriftlig.
Den føres inn i rubrikken for norsk hovedmål, med «deltatt» i rubrikkene for muntlig og sidemål.

Vurdering i norsk etter Vg2 skal føres slik på kompetansebeviset:

En muntlig karakter og en felles skriftlig karakter.
Den felles skriftlig karakteren føres inn i i rubrikken for norsk hovedmål, med «deltatt» i rubrikken for sidemål.
 

 

Andre skoler i STFK som deltar i forsøket:

• Charlottenlund videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

• Frøya videregående skole (to karakterer, oppstart 2013)

• Heimdal videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

• Oppdal videregående skole (to karakterer, oppstart 2013)

• Thora Storm videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

For ytterligere informasjon om forsøket, se følgende link:

http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/
 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktperson på skolen:

Mariëlle Malmo
Fagleder språk/
Trinnleder ST VG1
e-post:
tlf.: 73 92 50 09


Utskriftsvennlig versjon