Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Føring av fravær

Føring av fravær - egenmelding skal bort


Med bakgrunn i nytt skolereglement gjeldende fra skolestart 2017-2018, er det kommet ny ordning for melding av fravær for elever.

I det nye reglementet er bruk av egenmelding tatt bort. Det er heller ikke noe krav til at foresatte må bekrefte fravær for elever under 18 år.


Her er en bruksanvisning på hvordan registrere eget fravær som elev:


 • Åpne It’s Learning på PC’en
 • Trykk på navnet ditt i øvre høyre hjørnet
 • Velg Fravær fra menyen som kommer opp.


 

 • Du kommer inn på oversikten over ditt fravær.
 • Trykk på knapp for registrering av eget fravær.

 

 

Du må sjekke at feltet termin er riktig før du går videre. Denne må forandres for termin 1 og termin 2 og for hvert skoleår så får den nytt navn.
 • Når du ser at termin er riktig trykker du på Registrer fravær.


 • Velg hvilken dato du vil registrere fravær på.
 • Velg om det gjelder enkelttimer eller heldagsfravær.
 • Velger du enkelttimer vil fagnavnet stå til høyre for timene.

 • Skriv inn årsak til fraværet.
 • Trykk Lagre 


  Nå vil det vises en melding hos både faglærer og kontaktlærer på ditt registrerte fravær.

Dette er godt nok som egenmelding i forhold til tellende fravær.

Er det fravær som du har meldt her og som ikke skal være tellende fravær (slik at det ikke skal telles med på 10%-fraværsgrense) må du i tillegg levere godkjent dokumentasjon til kontaktlærer innen 10 dager.Nederst i fraværsoversikten vil du som elev se egenregistrert fravær:


Utskriftsvennlig versjon