Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > For elever > Elevsamtaler

Elevsamtaler

Vi ønsker en tett og nær dialog med eleven.

 

2 ganger pr år har vi elevsamtaler.

 

Da setter kontaktlærer og elev av tid til å snakke sammen om skolehverdagen.

 

 

Her ser du eksempel på samtaleskjema:

 

Elevsamtaleskjema

 

Jeg har satt av tid til elevsamtale med deg

. ……….dag den……….kl…….. rom nr……..

 

Du bør tenke igjennom om det er noe du har behov for å ta opp.

 

Vi kommer ellers til å prate om følgende tema:

Tema

   Kommentarer:

Trivsel

Hvordan trives du blant medelever og på skolen?

 

 

 

Forventninger

-          til lærere

-          til medelever og skolemiljø

-          til deg selv (faglig og sosialt)

 

 

Arbeidsmetoder

 

Hva tenker du om:

- Variasjon?

- Medbestemmelse
?

- Vanskelighetsgrad

- T
ilretteleggingsbehov (i opplæringen, ved 
   prøver/eksamen)?

 

 

Innsats og motivasjon

Er du motivert for skolearbeidet?

Møter du forberedt til skoledagen?

 

 

Fagene

-          er det fag du liker godt / evt. mistrives med?

-          hvorfor er det slik tror du?

 

 

 

Faglige prestasjoner

-          egen vurdering

-          lærers vurdering

 

Tilbakemeldinger fra faglærere:

-          får du jevnlige tilbakemeldinger fra faglærere om faglig utvikling?

-          dersom ikke, hvilke tiltak må iverksettes?

 

 

Ansvar for eget læringsarbeid

 

-          egen vurdering

-          lærers vurdering

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet

Følger du gjeldende regler/forskrifter?

 

-          egen vurdering

-          lærers vurdering

 

Orden

Holder du orden i skolesakene og lærings-/ felleslokaler?

 

-          egen vurdering

-          lærers vurdering

 

Oppførsel

Er du høflig og hyggelig mot andre?

-          egen vurdering

-          lærers vurdering

 

 

Oppmøte og punktlighet

Møter du presist til skole og læringsarbeid?

Holder du avtaler?

Hvordan vurderer du fraværet ditt?

-          egen vurdering

-          lærers vurdering

 

 

 

 

 

 

 

 

Noe annet du vil ta opp?

 

 

 

 

 

Er det noe læreren bør vite om deg for at skoledagen skal bli bedre?

 

 

 

Oppsummering:

 

Dette skal jeg følge opp

 

 

 

 

Dette skal læreren legge til rette for

 

 

 

 

 

 

 

Byåsen vgs  dato ……………………………

 

…………………………………….                                          ……………………………………

                               lærer                                                                                                     elev

 


Utskriftsvennlig versjon