Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering Toppidrett1

Studiespesialisering Toppidrett1

 

Innhold og organisering

Som Vg1-elev på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Byåsen videregående skole kan du velge toppidrett 1 som fag. Faget kan velges av alle Vg1-elevene, med unntak av elevene i forskerklassen som skal ha TOF.

Toppidrett 1 er et 5-timersfag, der basistrening, treningsplanlegging og ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett er hovedområdene. Toppidrettselevene er normalt også med på å arrangere interne skolecuper og deltar innenfor sine idretter på skolelagene til Byåsen vdg skole.

Læreplanmålene i faget finner du på  http://www.udir.no/kl06/IDR5-01/Kompetansemaal/?arst=1858830316&kmsn=-1825503036

Faget har standpunktkarakter. Du kan bli trukket ut til muntligpraktisk eksamen.

Av de 5 uketimene i faget er 3 timer timeplanlagt på skolen – 2 timer basistrening og 1 time teori. De siste 2 uketimene disponerer eleven til ferdighetsutvikling i sin spesialidrett, i egen klubb, med oppfølging og tett samarbeid mellom faglærer og klubbens trener.

Det er en forutsetning at du er aktiv idrettsutøver og at du har medlemskap i et idrettslag / klubb. Du trenger ikke være toppidrettsutøver.

Vi har inntil 30 elevplasser i faget.
De elevene som velger faget vil bli plassert i samme klasse.

  

Uketimetall

For dere som velger dette faget, vil dere få 35 uketimer på Vg1 – 5 timer mer enn minimumskrav til uketimetall. Dette betyr at dere senere i skoleløpet kan redusere timetallet tilsvarende 5 uketimer hvis ønskelig.

Dere vil få tilbud om toppidrett 2 på Vg3.

Toppidrett kan ikke godkjennes som et fordypningsfag innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram, da dette er fag som tilhører utdanningsprogram for idrettsfag.

 

Kompetanse og fasiliteter

Vi har god kompetanse innen toppidrett på skolen. Lærerne har master i kroppsøving / idrett og har spesialkompetanse innen flere idretter. De har erfaring fra faget over flere år.

Vi har gode treningsfasiliteter på og i nærheten av skolen. Vi har en velutstyrt gymsal, 3T på skolen og tilgang til flere idrettsanlegg i gangavstand fra skolen.

 

Hvordan velge faget?

Studiespesialisering med toppidrett ved Byåsen vdg skole har ikke egen innsøkingskode. Du må søke på studiespesialisering og hake av for toppidrett som tilleggstilbud i menyen i Vigo.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til tilbudet i toppidrett 1, ta kontakt med:

 

Fagleder ST:

Elin Andersstuen

                              73925171 / 92016968           

 

  

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon