Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Valg av programfag

Valg av programfag

Krav til valg av programfag

 Det knytter seg en del krav til dine valg av programfag. Du må av den grunn se både vg2 og vg3 i sammenheng:

  •  Først velger du ett programområde. Realfag, språkfag eller samfunnsfag og økonomifag. (eget programområde)
  • Så velger du minimum to fag innenfor det programområdet du har valgt. Det vil si to femtimerskurs. (programfag)
  • Minimum to fag fra samme programområde må du ha på både vg2 og vg3.
  • Det tredje femtimerskurset kan du velge fritt fra alle studieforberedende programområder. (valgfrie programfag)

                Du kan velge et tredje fag fra ditt programområde.

                Du kan velge fra et annet programområde.

                Du kan følge dette faget i to år, men du må ikke.

                Du kan velge et nytt valgfritt programfag på vg3.

  • Du som velger matematikk R1 eller S1 skal i tillegg velge et tretimerskurs eller et femtimerskurs. Tretimerkursene er de kursene som har betegnelsen X og er farget blå i tabellen ovenfor.

Du skal altså bruke 20 uketimer over to år til programfag fra eget programområde. Kravet til fordypning er minimum to ulike fag fra programområde du velger. Hvert fag skal ha et omfang på minimum 10 uketimer over to år.


Utskriftsvennlig versjon