Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Toppidrett1

Toppidrett1

 

Innhold og organisering

Som Vg1-elev på studiespesialiserende utdanningsprogram ved Byåsen videregående skole kan du velge toppidrett 1 som fag. Faget kan velges av alle Vg1-elevene, med unntak av forskerklassen.

Toppidrett 1 er et 5-timersfag, der basistrening, treningsplanlegging og ferdighetsutvikling innenfor din spesialidrett er hovedområdene. Toppidrettselevene er normalt også med på å arrangere interne skolecuper og deltar innenfor sine idretter på skolelagene til Byåsen vdg skole.

Læreplanmålene i faget finner du på  http://www.udir.no/kl06/IDR5-01/Kompetansemaal/?arst=1858830316&kmsn=-1825503036

Faget har standpunktkarakter. Du kan bli trukket ut til muntligpraktisk eksamen.

Av de 5 uketimene i faget er 3 timer timeplanlagt på skolen – 2 timer basistrening og 1 time teori. De siste 2 uketimene disponerer eleven til ferdighetsutvikling i sin spesialidrett, i egen klubb, med oppfølging og tett samarbeid mellom faglærer og klubbens trener.

Det er en forutsetning at du er aktiv idrettsutøver og at du har medlemskap i et idrettslag / klubb. Du trenger ikke være toppidrettsutøver.

Vi har inntil 30 elevplasser i faget.

De elevene som velger faget vil bli plassert i samme klasse.

 

Uketimetall

For dere som velger dette faget, vil dere få 35 uketimer på Vg1 – 5 timer mer enn minimumskrav til uketimetall. Dette betyr at dere senere i skoleløpet kan redusere timetallet tilsvarende 5 uketimer hvis ønskelig.

Dere vil få tilbud om toppidrett 2 på Vg3.

Toppidrett kan ikke godkjennes som et fordypningsfag innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram, da dette er fag som tilhører utdanningsprogram for idrettsfag.

 

Kompetanse og fasiliteter

Vi har god kompetanse innen toppidrett på skolen. Lærerne har master i kroppsøving / idrett og har spesialkompetanse innen flere idretter. De har erfaring fra faget over flere år.

Vi har gode treningsfasiliteter på og i nærheten av skolen. Vi har en velutstyrt gymsal, 3T på skolen og tilgang til flere idrettsanlegg i gangavstand fra skolen.

 

Hvordan velge faget?

Studiespesialisering med toppidrett ved Byåsen vdg skole har ikke egen innsøkingskode. Du kan velge toppidrett 1 først etter at du har fått tildelt skoleplass ved studiespesialiserende utdanningsprogram ved skolen.

Du vil da få tilsendt et informasjonsskriv der du får beskjed om at du skal gå inn på skolens hjemmeside for å registere valg av andre fremmedspåk og eventuelt om du vil ha toppidrett 1 på Vg1.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til tilbudet i toppidrett 1,  ta kontakt med:

 

Fagleder ST:

Elin Andersstuen

                              73925171 / 92016968           

 

Faglærer toppidrett:

Bjørn Johansen                                             

                                90720279


Utskriftsvennlig versjon