Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering > Forskerlinje

Forskerlinje

Studiespesialisering med forskerlinje

Forskerlinja er linja er for deg som er litt ekstra interessert i matematikk og naturfag. 

 

Denne linja gir deg spesiell studiekompetanse, med fordypning i realfag.


 

  

Forskerlinja kjennetegnes ved:

● Teknologi og forskningslære

● Matematikk 1T, R1 og R2

● Fysikk 1

● Fordypning i valgfrie realfag

● Valgfrie programfag

● Samarbeid med eksterne aktører (Statoil, Powel, NTNU, Sintef)

 

Forskerlinja vil gi deg:

● Maksimalt med realfagspoeng

● En undervisning som gjør deg meget godt forberedt til en utdanning innenfor 
   realfag (Medisin, veterinær, sivilingeniør, arkitekt, lærer) 

● Mulighet til et fag mer enn andre elever, eller 5 timer mindre i uka på vg3.

● Mulighet til å starte med fordypning i realfag allerede første året på videregående

● Mulighet til å ta fag på universitetet

 

Du vil oppleve: 

● Et godt læringsmiljø

● Et godt klassemiljø, der du går i samme klasse i 3 år med realfagsinteresserte elever

● En undervisning som kombinerer praktisk arbeid og teori på en god måte

● Utforskende og praktiske arbeidsmetoder

● Hospitering i bedrift

● Tverrfaglige samarbeid, og samarbeid med bedrifter

● Spennende ekskursjoner 

 

Fag og timefordeling:  

 

Høsten 2011 startet Byåsen vgs. opp Forskerlinja. Etter 5 år med erfaringer, og tilbakemeldinger fra elever og lærere, har vi nå valgt å gjøre noen små endringer.

Faginnholdet blir litt annerledes. Det åpnes for større valgfrihet både på vg2 og på vg3, men fortsatt vil alle elever ved Forskerlinja oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag, i et utforskende og tverrfaglig arbeidsmiljø. Du vil etter 3 år ha fagkombinasjoner og være ekstra godt rustet til å søke på alle høyere utdanninger.

På Forskerlinja går alle elevene i samme klasse i alle obligatoriske fag. Dette gir rom for kreativitet og praktisk tilnærming til teorien. Det blir enklere å gjennomføre ekskursjoner og bedriftsbesøk, slik at andre arenaer enn skolen kan brukes til opplæring. Det skapes en virkelighetsnær og interessant undervisning, gjennom bruk av næringsliv og tverrfaglige samarbeid. Velkommen til tre spennende, lærerike og utforskende år!

 

Kontaktpersoner:

Eva Marion Arntzen
934 51 958

Anne Tronhus Aarøe
992 65 855

 

 

Videoen er laget av elever ved Byåsen vgs avd MK


Utskriftsvennlig versjon