Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering

Studiespesialisering

Studiespesialisering er et studieforberedende program. Det tilsvarer allmennfaglig studieretning i gammel modell. Studieforberedende utdanningsprogram legger mest vekt på teoretiske fag og gir studiekompetanse. Dersom du har tenkt på framtidige studier ved høyskoler eller universitet, kan studieforberedende utdanningsprogram være et alternativ. Dette er den vanligste og raskeste veien å skaffe seg studiekompetanse på. Studiekompetanse er nødvendig for studier på høyskole og universitet.

Tilleggspoeng

Ved opptak til høyskoler og universitet vil du konkurere på grunnlag av fagkarakterene og også på bakgrunn av hvilken fagkombinasjon du har. Det er viktig å merke seg følgende:

Realfagspoeng 

Realfagpoengene er:

  • 0,5 poeng for hvert 5-timerskurs i realfag unntatt Fysikk 2 og R2 som gir 1 poeng
  • Men maks 4 realfagpoeng totalt

Språkpoeng

Språkpoengene gjelder fra og med opptaket i2011. Engelsk regnes i denne sammenheng ikke som fremmedspråk: Språkpoengene er:

  • 1 poeng for fremmedspråk III (f.eks Tysk III, Fransk III, Spansk III)

 

Spesielle opptakskrav

For å kunne studere ved universitet og høyskoler må du minimum ha generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse får du uansett uavhengig av fagvalg bare du følger reglene for valg av fag nevnt over.

Men ved enkelte videre studier er det spesielle opptakskrav som stilles for å kunne bli tatt opp.

 

Studie

Opptakskrav

Medisin, odontologi, ernæring og farmasi

R1 eller S1+S2 og Fysikk 1 og Kjemi (1+2)

Bioingeniørutdanning og Reseptarutdanning

R1 eller S1+S2 og Fysikk1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1

Tannteknikerutdanning

R1 eller S1+S2 eller  Fysikk1 eller Kjemi 1

Veterinærmedisin

R1 eller S1+S2 og Kjemi (1+2)

Informatikkutdanning

R1 eller S1+S2

Integrerte masterstudier i informatikk UiO, studieretningene nano- og mikroelektronikk, Avbilding, Robotikk, Simulering og visualisering

R1 + R2 og Fysikk1

Realfag, Natur- og miljøfag

R1 eller S1+S2 og R1+R2 eller Fysikk(1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi(1+2) eller Geofag (1+2) eller Informasjonsteknologi(1+2) eller Teknologi og Forskningslære(1+2)

Integrerte masterstudium i teknologiske fag

R1+R2 og Fysikk1

3-årig ingeniørutdanning

R1+R2 og Fysikk1

Arkitektutdanning ved NTNU

R1+R2 og Fysikk1

Arkitektutdanning ved Arkitektur og designhøgskolen Oslo og Bergen arkitektskole

Opptaksprøver

Integrert masterstudium i økonomisk/administrative fag og i samfunnsøkonomi

R1 eller S1+S2

NB! Det tas forbehold om at fagkrav kan endres. Kontakt rådgiver hvis du har spørsmål om spesiell studiekompetanse.

Nyttige nettsider:

 www.vigo.no

 www.vilbli.no

 www.samordnaopptak.no

 www.skoletest.no

 www.velgriktig.no


Utskriftsvennlig versjon