Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Tilrettelagt opplæring - TO

Tilrettelagt opplæring - TO

Ved Byåsen videregående skole tilrettelegger vi for et læringsmiljø ut i fra elevenes behov og forutsetninger. For elever som har IOP i alle fag og grunnkompetanse som sluttmål, har vi organisert det spesialpedagogiske tilbudet i mindre grupper. Vi har fokus på læring og sosial fungering.

Tilrettelagt opplæring (TO) omfatter både skolegang og praksis, og holder til i skjermede lokaler i første etasje på Byåsen vgs. TO er for elever som har kommet inn på programområdene Restaurant- og matfag (RM) og Teknikk og industriell produksjon (TIP), og har behov for et spesialpedagogisk opplegg og dermed ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

 

Kompetanse

Gjennom individuelle opplæringsplaner gir skolen mulighet for den enkelte elev til å gjennomføre et yrkesfaglig grunnkompetanseløp med utgangspunkt i elevenes faglige ståsted. TO er, som det ordinære yrkesfaglige løpet, et 2+2 løp, altså to år på skole og to år i bedrift. Timetallet er 35 timer i uka.

Elevene får opplæring innenfor følgende områder:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøving
  • Programfagene RM eller TIP
  • Opplæring i bedrift en dag i uka (prosjekt til fordypning), i tråd med valgt programområde

Det legges stor vekt på å hjelpe elevene med å planlegge yrkesvalg og utdanningsløp for å nå sine mål, samt forberede mot et liv som en selvstendig voksen.

TO har et klart fokus på sosial kompetanse, og all undervisning er definert som spesialundervisning.

Målene for tilrettelagt opplæring vil i de fleste tilfeller avvike fra ordinær opplæring, og vil normalt ikke gi grunnlag for vurdering med karakter. Elevene får et kompetansebevis ved utdanningsløpets slutt.

 

 

Innhold i opplæringa

All opplæringa tar utgangspunkt i læreplanverket for Kunnskapsløftet. I teorifagene (norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag) blir det lagt vekt på å fylle faglige hull, videreutvikle grunnleggende ferdigheter og lære å beherske digitale verktøy.

Opplæring i bedrift

En dag i uka har elevene opplæring i bedrift. Arbeidsplassen skal være i tråd med elevens valg av programfag. Arbeidsplass ordnes via skolen, og alle elevene får oppfølging (ca 1 time pr uke) av en lærer på arbeidsplassen.

Programfag.

Programfagene utgjør 11 timer i uka. RM holder til i TOs skjermede lokaler, mens TIP holder til i verkstedene.

Med unntak av TIP og kroppsøving vil all undervisning foregå i avdelingens skjermede lokaler.

Organisering

TO tilbyr redusert elevtall og økt bemanning sammenlignet med ordinære klasser, samt all undervisning i mindre grupper. Personalet består av pedagoger og miljøterapeuter, og det legges stor vekt på et tett samarbeid med foresatte, PPT og andre i hjelpeapparatet rundt eleven.


Utskriftsvennlig versjon