Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Særskilt tilrettelagt opplæring

Særskilt tilrettelagt opplæring

Avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring: 


Vi gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud til elever med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og store sammensatte lærevansker. Elevene har ulike diagnoser og store funksjonshemninger, bl.a. autisme.

Arbeidet er organisert med team tilknyttet den enkelte elev. Det er tilsatt personer med ulik høyskoleutdanning, slik at vi får funksjonelle og utfyllende team med både lærer og miljøterapeut. Vi har et tett samarbeider med foreldrene. I tillegg er kommunale instanser og ulike helseinstitusjoner viktige samarbeidspartnere. 

Viktige opplæringsmål for elevene vil være innenfor områder som arbeid, fritid og egen bolig, samt innenfor kommunikasjon og sosiale ferdigheter.  

Vi skal etablere ferdigheter som gir elevene mulighet til å:

 • påvirke omgivelsene ved hjelp av funksjonell kommunikasjon
 • ha oversikt over nærmeste framtid
 • utvide atferdsrepertoaret
 • oppnå størst mulig grad av selvstendighet
 • oppnå størst mulig grad av sosial kompetanse

Vi har:

 • gjensidig samarbeid med foreldre/foresatte
 • kvalitetssikring av skoletilbudet ved organisert teamarbeid

Vi skal sikre:

 • et individuelt tilrettelagt læringsmiljø
 • opplæring som inngår i en helhetlig plan rettet mot forberedelse til voksenlivet
 • ivaretakelse av livskvalitet og livsstil

Inntakskrav:

Vilkårene i forskriften i Opplæringslova §6-17:

 • Søkeren har rett til videregående opplæring jfr. Opplæringslova §3-1
  første ledd
 • Søkeren har rett til spesialundervisning etter Opplæringslova §5-1
 • Det må søkes om skoleplass hvert år. Søknadsfrist 1. februar.

For mer informasjon om tilbudet kontakt avd.leder Eli Bjerke, tlf: 72 81 46 41


Utskriftsvennlig versjon