Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Nettskolen

Nettskolen

Ressurssenteret ved Byåsen videregående skole kan tilby fjernundervisning til lærlinger i bedrift i følgende fag:

Lette kjøretøy
Tunge kjøretøy
Bilskade
Reservedelsfaget
Hjulutrustningsfaget
Motorsykkel


Fjernundervisningen er utviklet av:
Kurs & kompetansesenteret ved Lade videregående skole (nå Ressurssenteret ved Byåsen videregående skole) i samarbeid med Bilimportørenes Landsforening og Norge Bilbransjeforbund
Kompendiene til fjernundervisningen er vurdert av fagkonsulenter ved opplæringskontor for
bilfag i Oslo og Stavanger, samt bilimportørene av Audi/Volkswagen og Toyota.
Fjernundervisningen dekker den teoretiske delen av målene i læreplanene for lærlinger i bedrift


Fjernundervisningen vil foregå via internett (Fronter) og består i tillegg til kompendiene av følgende elementer:

1. Studieveiledning.

2. Kontrollspørsmål for å avdekke manglende kunnskaper fra VG1 (GK) og VG2 (VK1) pensumet. 

3. Innsendingsoppgaver via Fronter med definerte delmål for hver leksjon.  Hver elev har eget brukernavn og passord som de logger seg på Fronter med.

4. Praktiske øvelser som lærlingen utfører i bedriften parallelt med studiet for å knytte sammen teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.      

5. Lærerassistert diskusjonsgruppe på Internett hvor man, i forhold til innsendingsleksjonene diskuterer bestemte temaer og hvor lærlingene kan rette spørsmål og få svar fra hverandre og fra lærerne ved Byåsen videregående skole.  Lærerne vil også fungere som veiledere overfor lærlingene.

I tillegg vil lærerne være tilgjengelig for spørsmål pr. telefon, etter en fastlagt timeplan.


Gjennomføring
Etter fastlagt plan med innsending hver uke.

Gruppesamlinger
I tillegg til selvstudium vil vi anbefale gruppesamlinger i regi av de lokale opplæringskontor.
Første samling ved oppstart for en innføring i studiet samt for å motivere for studiet og skape ”gruppetilhørighet”. Videre 3 til 5 samlinger underveis for å utdype faglige problemer. 

Oppstart
For at studiet med diskusjonsgruppe og gruppesamlinger skal kunne gjennomføres i tråd med intensjonene, vil det være felles oppstart 3 - 4 ganger pr. år.  
Om ønskelig er det mulig å starte studiet utenom de faste tidene.

Avsatt tid til studiet
Vi anbefaler til sammen ca. 8 t. i løpet av uken til de teoretiske oppgavene.

Fleksibilitet
Ved instruktørbasert opplæring er lærlingene ofte borte fra lærebedriften flere dager eller sogar hele uker over en viss periode.
Fjernundervisningen vil derfor være fleksibel i den forstand at lærlingen vil kunne studere til tider på dagen og på ukedager som passer best for ham/henne og lærebedriften. 
Dette legger også bedre til rette for å kombinere teori og praktiske øvelser.


Fordeler med fjernundervisning:
Teoriundervisning kan flyttes ut av det tradisjonelle klasserommet.
Bedrifter i distriktene skånes for utgifter til reise og opphold hvis alternativet er at lærlingen må delta i teoriopplæring ved en sentral opplæringsinstitusjon.
Det vil være enklere og rimeligere for bedriftene å ta inn lærlinger.
Uansett hvor i landet man befinner seg vil alle lærlinger ha mulighet til å gjennomføre ens teoriopplæringen, på samme måte og i nær tilknytning til det faglige miljøet i lærebedriften/skolen. 


Utskriftsvennlig versjon