Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever

Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever


Innføringstilbud til minoritetsspråklige elever ble lagt til Byåsen videregående skole første gang skoleåret 2017-2018. I tillegg til Byåsen finnes det også tilbud på Charlottenlund, Tiller og Thora Storm videregående skole.

Mål for innføringstilbudet er:
- Gi elevene med kort opphold i Norge opplæring på grunnskolenivå for å sette dem i stand til å gjennomføre videregående opplæring
- Gi elevene karriereveiledning og forberede dem faglig og sosialt på det videregående opplæringsløpet
- Utvikle godt samarbeid og gode rutiner for overgangen mellom grunnskole og videregående skole for denne målgruppen
- Utvikle gode modeller for foresatte-samarbeid

Målgruppen
er ungdom med rett til videregående opplæring med behov for mer grunnskoleopplæring og språktrening som selv søker innføringstilbudet.
Skoleåret regnes som et 0-år, det vil si at elevene ikke bruker av ungdomsretten sin på dette tilbudet.

Undervisning
elevene får karriereveiledning og praksisnær språkopplæring via fysisk aktivitet, hospitering i ordinære klasser og/eller bedrift, minimum 10 timer pr. uke. 
I tillegg får de grunnopplæring i følgende fag, inntil 25 timer pr. uke:

- Norsk
- Engelsk
- Matematikk
- Samfunnsfag
- Naturfag


Utskriftsvennlig versjon