Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg2 Helsearbeiderfag

Vg2 Helsearbeiderfag

Vil du arbeide med mennesker?
Har du overskudd og evne til å    samarbeide med andre mennesker?
Ønsker du å benytte egne krefter til å yte pleie og omsorg til andre?

Da kan kanskje helsearbeiderfaget være noe for deg.

Opplæringen legger grunnlaget for at du skal kunne møte mennesker i ulike livssituasjoner og du vil lære om hvordan man skal utføre praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere.

Opplæringen vil gjøre deg i stand til å arbeide i spesialhelsetjenesten, i psykisk helsevern, i ulike institusjoner og innen andre omsorgs og behandlingstilbud.

Aktuelle arbeidsplasser kan være
- sykehjem
- sykehus
- rehabiliteringssenter
- bofellesskap/dagsenter for eldre og funksjonshemmede
- hjemmebasert omsorg
- institusjoner som asylmottak og barnehjem
- rusomsorg
- frivillige organisasjoner
- psykiatrisk omsorg

Et viktig fellestrekk for disse arbeidsplassene er at du møter mennesker som på en eller annen måte trenger behandling, rehabilitering eller omsorg. Du vil lære mye om dette gjennom arbeid med fagene helsefremmende arbeid, yrkesforståelse og identitet, kommunikasjon og samhandling. Du vil lære om kosthold, sykdomslære, sykepleie, lover og forskrifter, anatomi, kommunikasjon, eldre og funksjonshemmede – for å nevne noe.

I faget prosjekt til fordypning kan du fordype deg i et eller flere selvvalgte tema som du arbeider med under utplassering i en aktuell bedrift.

 

I tillegg til disse fagene vil du ha fellesfagene norsk, engelsk, samfunnslære og kroppsøving.

 

Hva gjør vi ved helsearbeiderfaget ved Byåsen vgs:

Vi legger stor vekt på at du skal trives. Det er viktig for læreprosessen, og derfor er skolestarten litt annerledes. Vi setter av tid til leker, rollespill og turer slik at du skal bli kjent med skolekamerater, lærere, på skolen og i nærmiljøet.

Vi ønsker å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring, og at du skal lære gjennom ordentlige arbeidsoppgaver. Utplassering som en del av opplæringen er derfor viktig.

Videre ønsker vi at du skal få være med å bestemme hvilke arbeidsmetoder som skal benyttes i opplæringen – elevmedvirkning. Gjennom elevmedvirkning håper vi å kunne tilpasse opplæring til deg og dine læringsbehov.
 
Her er eksempel på opplæringsmetoder som vi benytter
- praktisk arbeid hvor vi trener på hverandre
- tema/bolkopplæring
- egenarbeid
- gruppearbeid og samarbeidslæring
- problembasert læring og prosjektarbeid
- arbeidspraksis / utplassering
- ekskursjoner og besøk til institusjoner
- forelesninger og foredrag

Dersom du ønsker å søke videre utdanning etter bestått fagprøve, kan du søke allmennfaglig påbygging. Du vil da få studiekompetanse og blir kvalifisert for høyskole- og universitetsutdanning.

Du kan også søke ulike videreutdanninger innen fagskolen for helse- og sosialfag.

Etter å ha fullført VG2 helsefagarbeider kan du søke lærlingplass. Når du har jobbet som lærling i to år, kan du melde deg opp til fagprøve.

 


Utskriftsvennlig versjon