Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Ønsker du å arbeide med barn- og unge?
Liker du aktiviteter ute året rundt?
Er du opptatt av barn og unges oppvekstvilkår?

Da kan kanskje barne- og ungdomsarbeiderfaget være noe for deg.

Utdanningen vil gjøre deg i stand til å arbeide med barn i alderen 0 – 18 år i ulike livssituasjoner. Arbeidet foregår både ute og inne, i grupper og med den enkelte.

Gjennom arbeid med fagene helsefremmende arbeid, yrkesforståelse og identitet og kommunikasjon og samhandling vil du lære å planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogiske aktiviteter. Pedagogiske aktiviteter er aktiviteter i barnehagen, SFO og skolen som barna skal lære noe av.
Du vil lære om lek, observasjon, utviklingspsykologi, kosthold, konfliktløsing, drama, forming, musikk og friluftsliv – for å nevne noe.

 

Du vil også ha et fag som heter prosjekt til fordypning, der kan du fordype deg i et eller flere selvvalgte tema som du arbeider med under utplassering i barnehage, SFO eller skole.

I tillegg til disse fagene vil du ha fellesfagene norsk, engelsk, samfunnslære og kroppsøving.

Aktuelle arbeidsplasser for en barne- og ungdomsarbeider kan være:
- barnehage
- skolefritidsordning
- barneskole, ungdomsskole eller videregående skole
- fritidsklubber
- andre institusjoner for barn og unge


Hva gjør vi ved barne- og ungdomsarbeiderfaget ved Byåsen vgs:

Vi legger stor vekt på at du skal trives. Det er viktig for læreprosessen, og derfor er skolestarten litt annerledes. Vi setter av tid til leker, rollespill og turer slik at du skal bli kjent med skolekamerater, lærere, på skolen og i nærmiljøet.

Vi ønsker å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring, og at du skal lære gjennom ordentlige arbeidsoppgaver. Utplassering som en del av opplæringen er derfor viktig.

Videre ønsker vi at du skal få være med å bestemme hvilke arbeidsmetoder som skal benyttes i opplæringen – elevmedvirkning. Gjennom elevmedvirkning håper vi å kunne tilpasse opplæring til deg og dine læringsbehov.

Her er eksempel på opplæringsmetoder som vi benytter
- praktisk arbeid med forming, musikk, dans og drama
- arbeid med friluftsliv og uteskole
- tema/bolkopplæring
- egenarbeid
- gruppearbeid og samarbeidslæring
- problembasert læring og prosjektarbeid
- arbeidspraksis / utplassering
- ekskursjoner og besøk til institusjoner
- forelesninger og foredrag

Dersom du ønsker å søke videre utdanning etter bestått fagprøve, kan du søke allmennfaglig påbygging. Du vil da få studiekompetanse og blir kvalifisert for høyskole- og universitetsutdanning.

Du kan også søke ulike videreutdanninger innen fagskolen for helse- og sosialfag.

Etter å ha fullført VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag kan du søke lærlingplass. Når du har arbeidet som lærling i to år, kan du melde deg opp til fagprøve.


Utskriftsvennlig versjon