Kreative Trøndelag
Byåsen VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Ønsker du et sosialt yrke?
Trives du sammen med andre?
Liker du at noe skjer og at ingen
dager er like?

Da kan helse- og oppvekstfag være noe for deg.

Helse- og oppvekstfag passer for deg som ønsker et sosialt yrke og som trives med og har overskudd til å gi andre mennesker omsorg, veiledning og opplæring.

Dette vil du lære om i gjennom arbeid med fagene helsefremmende arbeid, yrkesforståelse og identitet, kommunikasjon og samhandling. Du vil lære om kosthold, hygiene, kroppens oppbygging, kommunikasjon, førstehjelp, konfliktløsning, oppvekstmiljø, lover og regler – for å nevne noe.

I faget prosjekt til fordypning kan du fordype deg i selvvalgt tema som du arbeider med under utplassering i en aktuell bedrift.

I tillegg til disse fagene vil du ha fellesfagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving.

VG1 en første skritt på vegen til en yrkesutdanning.
Etter å ha gjennomført VG1, kan du velge mellom mange utdanninger.
Du kan bli:
- ambulansearbeider
- barne- og ungdomsarbeider (Byåsen vgs)
- apotekteknikker
- fotterapeut
- ortopeditekniker
- helsefagarbeider (Byåsen vgs)
- helsesekretær
- hudpleier
- tannhelsesekretær
- aktivitør og portør

 I årene fremover vil det være et stort behov for arbeidskraft innen helse- og sosialsektoren. Spesielt innen pleie – og omsorg (helsearbeiderfag).


Hva gjør vi ved helse- og oppvekstfag ved Byåsen vgs:

Vi legger stor vekt på at du skal trives. Det er viktig for læreprosessen, og derfor er skolestarten litt annerledes. Vi setter av tid til leker, rollespill og turer slik at du skal bli kjent med skolekamerater, lærere, på skolen og i nærmiljøet.

Vi ønsker å legge til rette for en virkelighetsnær opplæring, og at du skal lære gjennom ordentlige arbeidsoppgaver. Utplassering som en del av opplæringen er derfor viktig.

Videre ønsker vi at du skal få være med å bestemme hvilke arbeidsmetoder som skal benyttes i opplæringen – elevmedvirkning. Gjennom elevmedvirkning håper vi å kunne tilpasse opplæring til deg og dine læringsbehov.


 Her er eksempel på opplæringsmetoder som vi benytter
- uteskole
- praktisk arbeid hvor vi trener på hverandre
- tema/bolkopplæring
- egenarbeid
- gruppearbeid og samarbeidslæring
- problembasert læring og prosjektarbeid
- arbeidspraksis / utplassering
- ekskursjoner og besøk til institusjoner
- forelesninger og foredrag

Når du har fullført VG1 og Vg2 skal du ut i lære, når du har jobbet som lærling i 2 år, blir du meldt opp til fagprøve.

Dersom du ønsker å søke videre utdanning etter bestått fagprøve, kan du søke allmennfaglig påbygging. Du vil da få studiekompetanse og blir kvalifisert for høyskole- og universitetsutdanning.

Du kan også søke ulike videreutdanninger innen fagskolen for helse- og oppvekstfag.

 


Utskriftsvennlig versjon